Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Familjehem

Ett familjehem är vad som tidigare kallades fosterhem. Det betyder att man fungerar som förälder till någon annans barn, antingen under kortare period eller under en längre period.

I vår kommun behöver vi familjehem till enskilda barn och ungdomar och ibland till syskon. Som familjehemsförälder ansvarar man för barnets omvårdnad och fostran så länge som det bedöms vara nödvändigt.

Vad krävs för att bli familjehem?

Vi vill att familjehemmet ligger inom rimligt avstånd till Sandviken för att underlätta kontakten med barnets anhöriga och med socialtjänsten. Som vuxna ska ni vara trygga och ha en stabil social situation. Ni ska ha engagemang och utrymme samt vara känslomässigt tillgängliga att ta emot andras barn.

Det krävs tålamod och uthållighet samt att man förväntas stötta och hjälpa barnet till en positiv kontakt med sina föräldrar och övrigt nätverk. För detta krävs god förmåga att samarbeta med barnets föräldrar och anhöriga samt socialtjänsten och skola.

För att vi ska veta att ni är den familj vi söker, så utreds alla blivande familjehem. Utredningen sker via intervjuer och vi tar även rutinmässigt in registerutdrag från olika myndigheter. Vi önskar även ha referentutlåtanden.

Ersättning till familjehemmet

Sandvikens kommun följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer om ersättningar till familjehemmen. Ni blir inte anställda men får ett så kallat arvoderingsuppdrag, där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. Ni får också en ersättning för omkostnader, som beräknas utefter barnets behov.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

Familjehemsvården följs upp av en socialsekreterare och en familjehemssekreterare via regelbundna besök i familjehemmet. Socialsekreteraren ansvarar för frågor om det placerade barnet och dess vårdnadshavare. Familjehemmet handleds av familje­hems­sekreterare, och i vissa fall erbjuds extern handledning.

Familjehemmet erbjuds utbildning utifrån vilken kompetens som krävs för uppdraget.

Funderar du på att bli familjehem?

Socialtjänsten behöver få kontakt med familjer som har tid, kraft och känslomässigt engagemang och vars resurser kan möta barnets behov.

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Kontaktinformation

Har du frågor och funderingar kontakta en familjehemssekreterare via Medborgarservice 026-24 00 00.

Mer information

På webbplatsen "Min insats" kan du läsa mer om familjehem. mininsats.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.