Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens Familjecentral

Välkommen till en mötesplats för barnfamiljer i Sandviken. På familjecentralen hittar du en samlad service riktad till dig som förälder och dina barn. Vi träffas redan när ni väntar barn, sedan fortsätter vi att träffas tills ert barn börjar skolan. Vi vill att du och din familj ska känna er trygga och väl omhändertagna hos oss.

Följ oss på Instagram (Sandvikenfamiljecentral) för information om våra aktiviteter på Familjecentralen och annan information som rör barn och föräldraskapet.

QR-kod till Instagram

Scanna QR-koden för att komma direkt till Instagramsidan

 

 

 

 

 

 


Besöksadress

Sandvikens Familjecentral, Sandvikens sjukhus plan 04 hus 13
Lasarettsleden 4, 811 60 Sandviken

Barnmorske­mottagningen

Information och stöd för graviditetsövervakning, förlossnings- och föräldraförberedelse

Barnavårds­centralen

Stöd och information för små barn och nyblivande föräldrar från BB till skola

Familjestöd

Föräldrastöd i form av samtal och rådgivning. Frågor som handlar om samspelet mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildning

Öppna förskolan

En plats för möten, samtal, lek, sång, skapande för barn och föräldrar

Spädbarns­massage

En stimulering av alla sinnen i samspel mellan småbarn och föräldrar