Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Förälder och barn håller handen

Familjestöd

Familjestödet erbjuder föräldrastöd i form av samtal, rådgivning och föräldragrupper. Har du frågor gällande föräldrarollen, barnuppfostran, relationer, anknytning, vägledning eller andra funderingar kring föräldraskapet? Läs mer om vilket stöd du kan få hos oss.

Samtalsstöd

Familjestödet erbjuder råd- och stödsamtal till dig som förälder. Samtalen är kostnadsfria. Vi skriver inga journaler och har tystnadsplikt. Vi samtalar om det du och din familj har behov av. Vi arbetar samverkande och kan hjälpa till att förmedla kontakt om det finns behov av stöd från andra verksamheter.

Tid bokas direkt med någon av socionomerna. Kontakt kan även förmedlas via din barnmorska, BHV-sköterska eller Öppna förskolans personal.

Föräldragrupper

Alla föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Det kan ibland vara svårt att förstå vad våra barns beteenden vill säga oss, vilka behov som barnet egentligen uttrycker. Kanske har ni som föräldrar fastnat i en negativ spiral med tjat och vill hitta nya sätt att kommunicera med ditt barn? Kanske behövs nya sätt att få mer tid till att umgås och ha roligt tillsammans? Kanske vill du som förälder hitta ett sätt att hantera stressiga vardagssituationer på?

Alla våra föräldragrupper syftar till att stärka relationerna i familjen, att lära oss att se våra barns behov och att skapa en mer positiv stämning i familjen.

Våra föräldragrupper är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv. Föräldragrupperna erbjuds dagtid och kvällstid i familjecentralens lokaler på Sandvikens sjukhus. Vi erbjuder också Trygghetscirkeln på Birgittagården i Kungsgården.

Vill du delta i en föräldragrupp? Kontakta någon av socionomerna på familjestödet. Det går även att anmäla sig via barnmorska, BHV-sköterska eller Öppna förskolans personal. Du kan också anmäla dig via vår e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan.

Trygghetscirkeln

I Trygghetscirkelns föräldragrupp får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap genom att förstå sammanhang, relationer och dina egna känslor. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Trygghetscirkeln bygger på forskning om anknytning. Föräldragruppen omfattar sju tillfällen på ca 1,5 timme per gång.

Nya gruppstarter höstterminen 2024, det går bra att anmäla sig till höstens grupper redan nu. Längre ned på sidan kan du göra en intresseanmälan.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln.

ABC (Alla barn i centrum)

ABC är ett forskningsbaserat föräldraprogram och riktar sig till föräldrar till barn som är 3-12 år. ABC består av 4 st tillfällen på ca 2,5 timme per gång. ABC syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Målet är att familjerelationerna stärks och ger dig som förälder bättre förutsättningar att hantera utmanande vardagssituationer.

Nya gruppstarter höstterminen 2024, det går bra att anmäla sig till höstens grupper redan nu. Längre ned på sidan kan du göra en intresseanmälan.

ABC-trappan

Teman för de fyra träffarna är Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider.

Har du och din familj nyligen flyttat till Sverige?

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterade föräldraträffar om hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar. Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen under ca 2,5 timmar. I Föräldraskap i Sverige pratar vi bland annat om:

  • Att vara familj i nytt land samt barnens fritid.
  • Förskola, skola. Pojkar och flickor.
  • Hälsa och sjukvård.
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter.
  • Att vara tonårsförälder.
Familjer

Kontaktinformation

Socionomer:
Josefin 026-24 21 78
Maria 026-24 09 04

Medborgarservice 026-24 00 00