Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens familjecentrals spädbarnsmassage

Spädbarnsmassagen innebär för barnet en stimulering av alla sinnen i samspel med förälder. Det är ögonkontakt, doft, närhet och småprat. Beröringssinnet stimuleras med fasta strykningar av mjuka varma händer. Detta får barnet att känna sig älskat, tryggt, sett och bekräftat.

Massagen är ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler samt att öka sin medvetenhet om barnets ordlösa språk. Detta skapar trygghet, säkerhet, självförtroende och har en gynnsam inverkan på anknytningen till barnet.

Föräldrarna får möjlighet att träffa andra föräldrar med barn. Kursupplägget ger god tid för umgänge, samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kursen i spädbarnsmassage blir indirekt en social arena för att skapa nya nätverk.

Massagegrupperna träffas vid sex tillfällen och anmälan görs genom BHV-sköterska eller Carina och Anette på öppna förskolan. Carina och Anette håller i massagegrupperna och är båda certifierade instruktörer i spädbarnsmassage.

Kontaktinformation

Anette, förskollärare och Carina, barnskötare
Telefon: 026-24 21 77