Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Om Spira

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn och unga i Sandvikens kommun. Att skapa goda uppväxtvillkor är ett långsiktigt arbete. Spira arbetar med CTC (Communities that Care) som är ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet. Här kan du läsa mer om systemet CTC, hur Spira skapades och svar på vanliga frågor.

Att ta stöd i forskning och satsa långsiktigt känns helt rätt. Våra barn och unga är framtiden och en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.

- Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun

CTC - Communities that Care

Systemet CTC består av sex delar som tillsammans bildar en unik helhet.

Forskning och vetenskap

CTC ämnar att skapa goda och trygga uppväxtvillkor genom att förebygga problem innan dem uppstår. En del av kommunens förebyggande arbete för ett tryggare samhälle för barn och unga.

Arbeta mot orsaker

Det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. CTC handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer.

Skräddarsy efter lokala behov

Varje lokalområde är unik och CTC är utformat för att anpassas efter lokala behov och tillgångar.

Välja rätt insatser

CTC hjälper till att matcha effektiva insatser med de lokala behov som identifieras.

Engagera lokalsamhället

CTC tar vara på engagemanget hos lokalsamhällets aktörer; exempelvis kommunen, bostadsbolag, föreningar, myndigheter och civilsamhället för att tillsammans åstadkomma förändring.

Tillhörighet är nyckeln

CTC-arbetet involverar så många vuxna som möjligt i det främjande arbetet. Syftet är att skapa fler goda vuxna förebilder. Alla som vill kan vara med i arbetet och bidra till positiv utveckling är välkomna.

Hur Spira skapades

Det finns ett politiskt beslut att Sandvikens kommun skall arbeta med CTC. Läs mer om hur det beslutet ledde fram till den stora satsningen Spira.

Lär mer om hur Spira skapades

Vanliga frågor och svar

Hur länge har Spira funnits?

Spiraenheten skapades i maj 2022 och består av fyra personer. Den officiella starten för Spiras arbete med områdesteamen var den 8 september 2022.

Är Spira ett projekt?

Nej, Spira är en satsning som är och kommer vara en del av Sandvikens kommuns vardagliga verksamhet. Spira är ett långsiktigt arbete som sätter mål och delmål för en 10-års period.

Hur kan man bli en del av Spira?

Precis som vi beskrivit tidigare så vill Spira ta vara på alla engagerade aktörer i samhället. Det finns många sätt att bidra och bli en del av Spiras arbete i kommunen, stort som smått. Ta kontakt med oss på Spiraenheten så hittar vi tillsammans ett sätt för dig att bli en del av satsningen.

Kontakta spiraenheten

Vad är fördelarna med Spira?

Spira är en samverkansplattform där nätverket ut till andra aktörer som arbetar för barn och ungdomar är en stor fördel. En annan fördel är att de som deltar i Spira pratar samma språk och får verktyg för positiv utveckling bland barn och ungdomar. Som ett plus i kanten så ger Spira möjligheten för verksamheter att kvalitetssäkra det dem gör, som i sin tur, kan vara av fördel när man ansöker om bidrag.