Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Områden och områdesteam i Spira

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun delas in i olika områden med tillhörande team.

Sandvikens kommun delades in i tre områden som togs fram utifrån vissa kriterier; jämn fördelning av antal barn, liknande boendeformer och att det finns förskolor, skolor och föreningsliv i samtliga områden.

Områdesindelningen kan komma att ändras över tid och vissa mindre orter och små stadsdelar ingår i fördelningen nedan även om de inte nämns. 

Sandviken kommun delas in i område 1, 2 och 3

Varje område bildar lokala områdesteam som består av en utvecklingsledare och lokala samhällsaktörer som tillsammans arbetar med CTC-processen. Områdesteamet träffas regelbundet som följer den tydliga strukturen i CTC för vad, när och hur saker ska göras.

Spira handlar om barnen och deras uppväxtvillkor. Våra områdesteam tar vara på de lokala samhällsaktörer som på något sätt vill vara med och bidra till en god grund och en stabil framtid för barn och unga i Sandvikens kommun. Ingen kan göra allting, men alla kan göra något.

Du hittar en sammanfattad nulägesbeskrivning av Spiras arbete i Sandvikens kommunen i en övergripande områdesprofil Pdf, 453.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om arbetet i respektive område så följ länkarna nedan.

Område 1

Barrsätra, Björksätra, Centrum, Norrsätra, Nya Bruket, Stadsparken, Vallhov.

Läs mer om område 1

Område 2

Boänge, Bredmossen, Hedgrind, Hedåsen, Högbo, Ingalund, Klangberget, Kyrkåsen, Lassas, Lövbacken, Nyhem, Sandbacka, Seestaden, Stensätra, Svibacka, Sätra, Västanbyn, Örta, Östanbyn, Östanå.

Läs mer om område 2

Område 3

Gysinge, Gästrike Hammarby, Jäderfors, Järbo, Kungsgården, Storvik, Årsunda, Åshammar, Österfärnebo

Läs mer om område 3