Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Områden och områdesteam i Spira

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun delas in i olika områden med tillhörande team.

Sandvikens kommun delades in i tre spira-områden som togs fram utifrån vissa kriterier; jämn fördelning av antal barn, liknande boendeformer och att det finns förskolor, skolor och föreningsliv i samtliga områden.

Områdesindelningen kan komma att ändras över tid och vissa mindre orter och små stadsdelar ingår i fördelningen nedan även om de inte nämns.

Sandviken kommun delas in i område 1, 2 och 3

Bild på Spiras områdesindelning. En kartbild där Sandvikens kommungräns är ifylld med svart. Innanför kommungränserna är Spira-områdena färglagda i olika färger. Område 3 är rosa, område 2 är grön och område 1 är blått.

Respektive område har ett områdesteam, bestående av en utvecklingsledare och olika samhällsaktörer. Teamen träffas regelbundet och följer CTC-processens tydliga struktur för vad, när och hur saker ska göras.

Spira handlar om barnen och deras uppväxtvillkor. Områdesteamen tar vara på samhällsaktörers engagemang till att bidra och skapa en god grund för en stabil framtid för barn och unga i Sandvikens kommun. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... Hur bidrar du?

Områdesteamens arbete i respektive område beskrivs i två dokument, en områdesprofil och en handlingsplan. Den övergripande områdesprofilen är en sammanfattning av vilka behov som finns i respektive område. Den övergripande handlingsplanen är ett dokument som sammanfattar hur respektive område ska arbeta framåt.

Vill du veta mer om något av Spiras områden?

Du kan läsa mer om arbetet i respektive område genom att följa länkarna nedan.

Spira område 1

Barrsätra, Björksätra, Centrum, Norrsätra, Nya Bruket, Stadsparken och Vallhov

Läs mer om område 1

Spira område 2

Boänge, Bredmossen, Hedgrind, Hedåsen, Högbo, Ingalund, Klangberget, Kyrkåsen, Lassas, Lövbacken, Nyhem, Sandbacka, Seestaden, Stensätra, Svibacka, Sätra, Västanbyn, Örta, Östanbyn, Östanå.

Läs mer om område 2

Spira område 3

Gysinge, Gästrike Hammarby, Jäderfors, Järbo, Kungsgården, Storvik, Årsunda, Åshammar, Österfärnebo.

Läs mer om område 3