Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fristad Sandviken

Sandviken kommun är sedan 2016 medlem i det internationella nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Sedan inträdet har vi haft två fristadsgäster i Sandviken. 2017 kom Mikhail Borzykin, poet och musiker från Ryssland. Mikhails fristadsperiod avslutades våren 2019 och under sommaren 2020 anlände den iranska journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo. Mahdiehs tid som fristadsgäst tog slut sommaren 2022 och nu väntar arbetet med att bjuda in en ny fristadsgäst till vår kommun.

Frågor och svar om fristad

Vad är fristad?

Kommuner och regioner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda förföljda författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare en fristad i Sverige under två år. Detta sker genom det internationella nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

ICORN har sitt säte i Stavanger, Norge, och är en oberoende organisation som utgörs av medlemmarna själva. I Sverige har ICORN även nära samarbete med Svenska PEN och PEN International.

Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna i Sverige. Totalt finns ett tjugotal fristäder i Sverige.

Vilka beslut om fristad finns i Sandviken?

I juni 2015 tog Sandvikens kommunfullmäktige beslut om att bli en fristadskommun, och 2016 blev Sandviken medlem i ICORN.

I oktober 2016 fattade Sandvikens kommunstyrelse beslut om handlingsprogram för Fristad Sandviken, och i november 2016 beslutade kommunstyrelsen att Sandvikens kommun skulle bjuda in en fristadskonstnär. Den första fristadsgästen bodde i Sandviken 2017-2019. I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att bjuda in en ny fristadskonstnär.

Hur skyddas fristadsgästen?

I arbetet med Fristad Sandviken sker dialog med kommunens säkerhetsavdelning, och vid behov även med polisen. Vi har också löpande kontakt med ICORN.

Var kommer fristadsgästen att bo?

Av säkerhetsskäl har Sandvikens kommun beslutat att inte offentliggöra fristadsgästens adress.

Vilka kostnader finns för fristadsprogrammet i Sandviken?

Ett tvåårigt stipendium, boende och vissa omkostnader för fristadskonstnären, medlemskap i ICORN, en koordinator på 25%, resor till nätverksträffar och programverksamhet är de huvudsakliga kostnaderna.

Ska Sandviken satsa så mycket resurser på en person när det finns så många flyktingar?

Konstnärer, journalister och författare spelar en central roll i demokratiseringsprocesser och är ofta de första som tystas av makten.

Fristadsengagemanget är både väldigt konkret och djupt symboliskt: fristadskonstnären som flyr från hot och förföljelse erbjuds fristad i en kommun eller region, som därmed lyfter fram och värnar demokratin, den internationella solidariteten och yttrandefriheten.

Fristadsprogrammet är alltså inte en flyktingfråga utan en yttrandefrihetsfråga, och antalet flyktingar som tas emot påverkas inte av fristadssystemet.

Är detta verkligen en kommunal angelägenhet, är det inte utrikespolitik?

I Sverige prövades fristadssystemet i domstol 2014. Ärendet gällde om ett medlemskap i ICORN ligger inom kulturområdet eller om det rör sig om utrikespolitik och därmed är en statlig angelägenhet. 2015 beslöt kammarrätten i Sundsvall att det är förenligt med kommunallagen att vara fristad då de ansåg att det finns samhälleliga angelägenheter som kan betecknas som både statliga och kommunala. En sådan är att stå bakom yttrandefriheten.

Domen slog även fast att ett medlemskap i ICORN framförallt är ett beslut inom kulturområdet, och då det inte ligger i kommunens uppgift att välja ut de personer som får fristad inom ICORN, så blir den enskilda kommunen inte heller avsändare för den kritik som eventuellt riktas mot de hotade fristadskonstnärernas respektive hemländer.

Inga fristäder accepterar kandidater som förespråkar våld i någon form.

Hur ser ansökningsprocessen ut för fristadskonstnärerna?

Konstnärerna ansöker själva om att få en fristad inom ICORN. Ansökandes skyddsbehov valideras sedan av PEN International och om de blir antagna hamnar de på ICORN:s lista av kulturskapare i behov av fristad. När en fristad anmäler intresse för att ta emot en fristadsgäst sätter ICORN samman en kortare lista med namn som passar respektive fristads profil. När ett slutgiltigt förslag är framtaget bjuds konstnären in som gäst till fristaden.

Varifrån kommer fristadskonstnärerna och vilken bakgrund har de?

Sedan starten har ICORN placerat fristadskonstnärer från totalt över 45 länder. Under perioden 2011-2016 placerades flest personer från Syrien (12) och Iran (11). Från Turkiet, Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Egypten, Eritrea, Etiopien, Honduras, Irak, Palestina, Ryssland och Sudan placerades 2-5 personer i fristad. Av de som sökte fristad 2015-2016 var över hälften journalister. Av de resterande var de flesta bloggare, författare och poeter. Övriga yrkesgrupper som ansökte var bl.a. musiker, översättare, bildkonstnärer och akademiker.

Andelen män som ansöker om fristad är betydligt högre än andelen kvinnor. Under 2016 var 21 av 106 ansökande kvinnor, vilket är den högsta siffran någonsin.

Hur märks det att Sandviken är en del av fristadsprogrammet?

Frågan om fristad och yttrandefrihet kommer ständigt att vara aktuell i Sandviken. På Kultur- och fritidsförvaltningen finns en programgrupp som samverkar med fristadskoordinatorn, som arrangerar större och mindre program och samtal för allmänheten och för gymnasieelever.

Hur länge kommer fristadsgästen att stanna?

Fristadsgästen har fått ett stipendium för två år.

Vad händer när gästens stipendium löper ut?

Sandvikens kommun är värd för fristadskonstnären under två år, vilket kommunen skriver ett avtal med personen kring. Efter denna period kommer en ny fristadskonstnär att välkomnas till Sandviken. Till vårt ansvar som fristadskommun hör att arbeta aktivt med att hitta en lösning för fristadskonstnären när perioden har löpt ut.

De fristadskonstnärer som hittills vistats i Sverige har valt olika lösningar. Några har fått permanent uppehållstillstånd som fria yrkesutövare, en del har valt att återvända till sina hemländer. Några har sökt, och fått, asyl i Sverige och någon har slussats vidare till en annan fristad.

Tidigare gäster

Mahdieh Golroo

Fristadsförfattare Mahdieh Golroo

Journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo från Iran var sedan juli 2020 till juli 2022 Sandvikens andra fristadskonstnär.

Mahdieh har många års erfarenhet som journalist, debattör och utbildare kring kvinnors rättigheter. Detta har gjort henne till ett känt ansikte både inom och utanför Iran.

Mahdieh har tidigare både fängslats och förbjudits att studera i Iran på grund av sitt engagemang, och 2019 var hon, efter ytterligare påtryckningar till slut tvungen att fly landet.

Efter sin ankomst till Sverige fortsatte Mahdieh sin kamp för rättvisa som frilansande journalist.

Om Mahdieh Golroo

Mikhail Borzykin

Mikhail Borzykin

Bilden på Mikhail Borzykin i Sankt Petersburg är tagen av Kseniia Ivanova.

Poeten, kompositören, musikern, sångaren och aktivisten Mikhail Borzykin från Sankt Petersburg i Ryssland har sedan april 2017 fram till april 2019 varit Sandvikens första fristadskonstnär.

Mikhail Borzykin har under 32 år varit frontgestalt i rockbandet Televizor och har under hela sin karriär testat yttrandefrihetens gränser och protesterat mot ”orättvisor och grymheter i en auktoritär regim”.

Efter genombrottet 1987 deltog Mikhail som artist och arrangör i många protestkonserter och miljö-, välgörenhets- och fredsfestivaler och fick flera priser för bl.a. bästa textförfattare, bästa föreställning, bästa album och för sin sociala aktivism.

2009 spelade Mikhail in albumet Deja vu där han anklagar Putins regim för att gå tillbaka till Sovjettidens ”hyckleri, tankebrottslighet, propaganda och aggression”. Sånger som ”Nail down the cellar”, ”Stay at Home” och ”Gazprombeiter” blev populära bland människor som protesterade mot Putins politik.

2012 arrangerade Mikhail Borzykin välgörenhetsfestivalen FREE PUSSY RIOT i Sankt Petersburg för att ge stöd åt kvinnorna från det ryska punkbandet och alla politiska fångar i Ryssland. Bland deltagarna fanns Televizor och flera kända ryska musiker och band och även Pussy Riot´s advokater.

Mikhail Borzykin och hans band Televizor har spelat in 12 album. Det senaste, Ihtiozaurus, släpptes i Ryssland 2016.

Mikhail Borzykin har skrivit många artiklar och essäer i oberoende ryska medier. Texter av Mikhail Borzykin finns samlade i boken Fed up (sånger, poem, intervjuer) från 2008.

I Sandviken har Mikhail Borzykin fortsatt skapa poesi och musik. Han har också gjort uppläsningar och konserter på ryska och engelska tillsammans med lokala musiker och författare.

Om Mikhail Borzykin

Mikhail Borzykin - Rock for freedom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(presentationsfilm)

Mikhail Borzykin efter halva tiden i Sandviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - (intervju i Gefle Dagblad)

Musik i exil, jaget i upplösning och dystopier på tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (inslag i radio, reportage om Mikhail Borzykin 19.00-30.00)

Televizor  - Gazprombeiter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Youtube).

Jubileumskonsert - Televizor 25 år (2009) - Del 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Youtube).

Jubileumskonsert - Televizor 25 år (2009) - Del 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Youtube). 

Pressbild

Mikhail Borzykin (Foto: Kseniia Ivanova)

Kontakt

Johanna Schultz, fristadskoordinator Sandvikens kommun
E-post: johanna.schultz@sandviken.se
Telefon: 026-24 16 08

Mer information