Upphandlingar och inköp

Inköpskontoret utför upphandlingar åt Sandvikens-, Hofors- och Ockelbo kommun och deras bolag.

Vill du vara med och konkurrera om affärerna? Hos oss kan både små och stora företag vara med och lämna anbud eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. För att vi ska kunna använda de skattepengar vi förvaltar på bästa möjliga vis behöver vi ett stort nätverk av duktiga leverantörer att samarbeta med.

Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster.

Du och ditt företag är välkomna som blivande affärspartner till Sandvikens kommun och våra två samverkande kommuner, Ockelbo och Hofors. Ni är viktiga för oss.

Vill du ta del av våra upphandlingar

Vi använder Kommers Annons för upphandlingar. Vill du få information när en ny upphandling publiceras kan du registrera dig för att prenumerera.

Du kan också lämna en intresseanmälan för att ta del av våra direktupphandlingar.

Kontakta Inköpskontoret

Inköpskontoret bemannas vardagar kl 08.00—17.00. Personalstyrkan består av en inköpschef, 4 upphandlare och en e-handelsansvarig.

Kontakta oss gärna på inkopskontoret@sandviken.se eller ring 026‑24 00 00 där Medborgarservice tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare.

Om inköpskontoret och vårt uppdrag

Inköpskontoret ansvarar för Sandvikens kommuns hela inköpsprocess. Det innebär att vi genomför de flesta förvaltningars upphandlingar eller har en rådgivande funktion samt ansvarar för processerna kring kommunens inköp.

Kontorets viktigaste ansvar är att vi upphandlar och förvaltar ramavtal. Med det menas avtal som flera eller alla av kommunens förvaltningar och bolag kan avropa (beställa) ifrån. Vi har inte bara ansvar för att det finns avtal, vi kontrollerar också att avtalens villkor följs av såväl leverantörer som av våra beställare.

Inköpskontoret arbetar även med att hålla avtalsområdena aktuella, så att de speglar kommunens behov så bra som möjligt.

De kommunala bolagen genomför många egna upphandlingar.

Inköpskontoret består av en inköpschef, 4 upphandlare och en e-handelsansvarig.

Lagar och regler

Kommunens upphandlingar regleras i första hand av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Offentlig upphandling finns till för att:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

Länk till LOU och annan relevant information hittar du här nedan.

Inköpskontorets arbete med upphandlingar

I vårt arbete med upphandlingar har vi tagit fram en aktivitetsplan som visar hur vi jobbar från ax till limpa, det vill säga från det att ett behov uppstår och identifieras och tills dess att behovet är tillfredsställt och leverantören får betalt för varan/tjänsten.

Aktivitetsplan för upphandling

Samarbete med Skatteverket för att förebygga brottslighet

Ska du lämna anbud eller offert kan det vara bra att känna till att Sandvikens kommun med bolag samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

För oss är det naturligt att alla som anlitas är seriösa aktörer som inte använder sig av svart arbetskraft, som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och avgifter.

Med anledning av detta använder vi oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Alla som anlitas av kommunen eller ett kommunalt bolag, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla företag som är involverade i uppdraget i samband med upphandlingsarbetet, men det kan också ske löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar information om:

  • Godkänd F-skatt
  • Momsregistrering
  • Arbetsgivarregistrering
  • Eventuell skatteskuld hos Kronofogden
  • Redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av företag och deras underleverantörer samt underleverantörers underleverantörer osv.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärdering kan komma att erbjudas kontrakt och som kommer att utföra arbete i Sverige, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, ev moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för mig som avtalsleverantör?

Om du som anlitas av Sandvikens kommun behöver anlita ett annat företag för att genomföra det avtalade uppdraget, så ska kommunen först godkänna företaget.

Godkännande får du när du mailat eller ringt till kommunens kontaktperson med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt företag.

När vi gjort kontroll hos Skatteverket gällande de offentliga uppgifterna får du svar av kommunen om företaget får anlitas eller inte.

Under avtalets gång kommer kommunen att löpande göra kontroller av de offentliga uppgifterna.

Faktureringsrutiner för dig som är leverantör till Sandvikens Kommun

Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.
Fakturor till Sandvikens Kommun