Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

3D kartor förenklar samhällsbyggandet

Nya möjligheter tack vare visualiseringsmöjligheter med 3D och högkvalitativa bilder och höjddata som samlas in via drönare. Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun ligger långt fram i utvecklingen.

Historiskt sett har kartan gett oss möjligheter att förstå geografiska områdens naturtillgångar, terränger och höjdskillnader. Den har även gett oss information om exempelvis avstånd, befolkningstäthet, bilvägar och väderförhållanden. Med stöd från dagens tredimensionella teknik, 3D, och den kunskap vi besitter har kartans betydelse blivit både viktigare och mer omfattande.

För många delar av samhällets funktioner är kartan grundläggande och kan inte överskattas. Den är en självklarhet och viktig för hur vi ska kommunicera och skapa trygghet, bland annat som ett led i dialogen med medborgarna.

Tack vare att vi idag har tillgängliga data från satellitbilder, drönare, sensorer och annan smart teknik, kan vi inhämta, lagra och analysera dessa data för att sedan skapa och presentera olika digitala miljöer som ger bättre förutsättningar i stadsplaneringen.

3D används i dag över hela världen, vid små och stora byggprojekt. Det ger oss bättre förutsättningar för säkra analyser, scenarioplanering, studier, projektering och andra tillämpningsområden. Det kan handla om att identifiera och förutse eventuella hinder, men också identifiera nya oväntade möjligheter. Beslutsprocesser blir tydligare, effektivare och enklare, vilket även leder till flera ekonomiska fördelar. Det blir också lättare för fler som inte är insatta att förstå vad som planeras, säger Rikard Eriksson, Verksamhetsutvecklare Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.

Digitala tvillingar

Vi kan skapa 3D modeller av olika miljöer: en digital kopia av vår stad, ett område eller en miljö som finns i verkligheten eller som ska vi ska utveckla. Det kallas ”digitala tvillingar” och ger stora pedagogiska fördelar.

Med ”digitala tvillingar” bygger vi upp olika scenarier, vilket gör att vi bättre kan visualisera och säkerställa att vi får kontroll över beslut som är till fördel för vår fortsatta planering och utveckling av såväl dagens som morgondagens samhälle. Vi kan simulera och testa oss fram, se trafikflöden, energiförbrukning och förutse viss miljöpåverkan. Det ger oss även möjligheter att tillsammans med andra delar av kommuners förvaltningar och bolag prova oss fram och se nya olika lösningar.

Det kan handla om hur ett område påverkas av en större utbyggnad, vad som händer med sol, vind och vatten, men även sikt, stadskuliss och hur ett parkområde eller andra grönområden kan utvecklas. Det skapar nya förutsättningar för vår medborgardialog. Effekten långsiktigt är miljöer som är tryggare, säkrare och bättre anpassade för våra medborgare. Clara Simonsson Hoffman, Plankoordinator, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Upplev 3D miljön i respektive kommun

Genom att utveckla 3D miljöer skapas nya möjligheter för fler användningsområden. Det kan gälla att utveckla tjänster för olika samhällsfunktioner, företag och medborgare. Bara vår fantasi sätter gränser för olika möjliga användningsområden.

Med våra drönare kan vi samla in högkvalitativa bilder och höjddata vilket kan användas för ännu bättre analyser och 3D visualisering. Vi arbetar också nära Lantmäteriet som jobbar för att göra geografiska data tillgänglig för alla och avgiftsfritt. Med tiden kommer detta att innebära att allt fler olika uppdaterade kartor får ytterligare användningsområden och möjligheter. Här ser vi en oerhörd samhällsnytta, säger Martin Andrée, Kart- och lantmäterichef, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.

 

Här kan du öppna karttjänsten Länk till annan webbplats.


3D miljö från Sandviken med Göransson Arena och Jernvallenområdet i centrum och Storsjön i bakgrunden.