Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avstängd kaj vid Jungfruholmens badplats

Kajen vid Jungfruholmens badplats i Gästrike Hammarby har stängts av på grund av skaderisk.

Stängsel med skylt Varning - Beträd ej!. Bakom stängslet syns en sjö med en grässlänt samt en del av den avstängda kajen

Efter en av kommunens dykinspektioner vid badet konstaterades att det finns problem med stenkistan, det vill säga fundamentet till kajen/bryggan vid badplatsen. Efter det har delar av badet spärrats av för att undvika att besökare till badplatsen skadar sig.

Vi har nu satt upp skyltar samt ett stängsel som skiljer badplatsen från kajen och kommer att se över hur kajen kan åtgärdas under hösten. Utanför det avspärrade området är badplatsen öppen.

Mer om badplatser och bassängbad i Sandvikens kommun

Kajen vid Jungfruholmens badplats