Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Bostad först

Sandvikens kommun har beslutat att ta ett nytt grepp för att hjälpa personer med en kombination av beroendeproblematik, psykisk ohälsa och ofrivillig hemlöshet.

En satsning görs nu med stöd i modellen Bostad först. Det handlar om att skapa en grundtrygghet i form av en egen bostad, så att det finns möjligheter att förändra sin livssituation.

Bostad först bygger på att en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att komma tillrätta med problem i sitt liv. Modellen skiljer sig från mer traditionella arbetsmodeller, som ofta går ut på att först ordna upp sitt liv och därefter få en egen bostad. I Bostad först vänds ordningen. Här erbjuds deltagare först en egen bostad, men tillsammans med stöd av boendestödjare från kommunen för att kunna bo kvar.

Den långsiktiga målsättningen är att få ordning på de bakomliggande orsakerna till hemlösheten, men det ställs inga krav på drogfrihet. För att behålla bostaden gäller samma regler som för alla andra, att personen följer hyreslagstiftningens krav om att vårda sin bostad, betala hyran och inte störa grannar.

Med en målgrupp som har levt i hemlöshet under lång tid med boende på härbärgen eller andra former av boendelösningar genom socialtjänsten, så innebär övergången till ett eget boende ofta svårigheter. Det stöd som behövs kan vara tidskrävande, särskilt inledningsvis, och stödpersonerna behöver vara flexibla med att anpassa stödet utifrån deltagarnas varierande behov.

Drogfrihet är såklart en önskvärd effekt, men Bostad först syftar i första hand till skadereducering, återhämtning och ökad livskvalitet. Boendestödjarnas viktigaste uppgift är att skapa förtroende och delaktighet. Stödet som ges är deltagarstyrt och bygger på individens styrkor, behov och egna mål. Rätten till val och självbestämmande värderas högt, förklarar Erik Pettersson enhetschef Individ- och familjeomsorgen Sandvikens kommun.

Beslut om satsningen tog av kommunstyrelsen den 20 juni i år och finansiering sker dels via Socialstyrelsen, och dels via kommunala så kallade ”Tillfälliga medel”, som kommer från en värdeöverföring från Sandvikenhus.

Personer som lever med en kombination av psykiatriska besvär, beroendeproblematik och hemlöshet tillhör en av samhällets mest utsatta grupper. Bostad först kan bidra till ökad trygghet och förbättrad livskvalitet. På så sätt ökar också chanserna för delaktighet i samhället, säger Per-Ewert Olsson Björk, ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden Sandvikens kommun.


Sandvikenhus och Heimstaden har ordnat med de första lägenheterna.

För mer information kontakta:

Erik Petterson
Enhetschef vuxenenheten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Sandvikens kommun
E-post: erik.pettersson@sandviken.se
Telefon: 026-24 17 05

Per-Ewert Olsson Björk
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sandvikens kommun
E-post: per-ewert.olsson.bjork@sandviken.se
Telefon: 070 - 089 44 70

Bild på litet hus och en nyckel