Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Datumparkering under perioden 1 oktober - 15 maj

Datumparkering gäller inom Sandvikens tätort under perioden 1 oktober - 15 maj för att underlätta snöröjning, sand- eller lövupptagning.

Under perioden 1 oktober till 15 maj gäller datumparkering alla dagar mellan klockan 00.00-06.00 inom Sandvikens tätort.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du

  • på natt med udda datum inte får parkera på sida med udda gatunummer
  • på natt med jämnt datum inte får parkera på den sida av vägen som har jämnt gatunummer .

Tänk till extra vid månadsskiftena. Ofta kan det vara udda datum två dagar i rad.

Vi inför datumparkering dessa månader för att underlätta för renhållningen av gator. Det gäller till exempel snöröjning och sand- eller lövupptagning.

Mer information om parkering

Parkering i Sandviken

Skylt för datumparkering