Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Enklare stöd för unga i riskzon – länets första Mini-Maria startar

Nu startar länets första Mini-Maria. En mottagning för att ge fler unga en enklare väg till stöd och behandling för alkohol- och drogproblem. Satsningen sker i samarbete mellan Region Gävleborg och Sandvikens kommun.

Mottagningen kommer att erbjuda en väg in för stöd, behandling och rådgivning till unga med alkohol- och drogproblematik. Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som bor i Sandviken, Hofors eller Ockelbo, samt till deras anhöriga.

Målet är att förebygga och uppmärksamma riskbruk, skadligt bruk och beroende genom att ge insatser i rätt tid och genom en kontaktväg. Idag hänvisas många fram och tillbaka mellan olika verksamheter, vilket inte gynnar tillfrisknandet.

Sandvikens Mini-Mariamottagning kommer bestå av ett team av flera behandlare, varav en med sjuksköterskekompetens. Även läkarkompetens kommer att finnas på mottagningen.

Här i Sandviken har vi länge sett behovet av en samordnad mottagning. Nu har vi fått klartecken att gå vidare med en pilotverksamhet i länet. Det är väldigt roligt och inspirerande att få chansen att bygga upp detta och kunna hjälpa fler ungdomar, säger Anna Danielsson förvaltningschef Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen. 

Inledningsvis kommer mottagningen ha Sandviken i fokus, men så snart det är möjligt ska även medborgare i Hofors och Ockelbo kunna inkluderas i målgruppen. Rekrytering har inletts och det ska finnas personal på plats för att påbörja arbetet i augusti. Mottagningen kommer ligga på Läkarstigen 3 vid sjukhusområdet i Sandviken.

För unga med drogproblematik är psykisk ohälsa och andra hälsoproblem vanligt förekommande. När stödet som ges behöver komma från olika verksamheter kan det vara svårt att se helheten. Nu får vi möjlighet att skapa en mottagning som tar hänsyn till den komplexa problematik det ofta är. Att kunna arbeta samordnat kommer göra skillnad för våra unga och deras anhöriga, säger Helena Hedman, Enhetschef Sandvikens familjecenter, Sandvikens kommun.

Verksamheten startar som ett treårigt pilotprojekt och kommer att drivas gemensamt av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun och Region Gävleborg.

Det är oerhört glädjande att vi inom kort får den här fantastiska möjligheten att kunna hjälpa unga med drogproblematik. Mini-Maria kommer vara en välkommen och viktig pusselbit för att skapa en vård som sätter den enskildes unika behov i fokus. Detta är också ett viktigt steg i att utöka samarbetet med Region Gävleborg vilket kommer vara avgörande för vår möjlighet i att bygga ett socialt hållbart samhälle där alla är inkluderade”, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk, Ordförande Individ- och Familjeomsorgsnämnden.


Två par händer