Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Forskning ska förbättra barn och ungas uppväxtvillkor

Sandvikens kommun gör en stor satsning för att komma till rätta med ojämna uppväxtvillkor, låga skolresultat och skapa trygghet, tillhörighet och framtidstro för barn och unga.

Satsningen kommer drivas under namnet Spira och det unika är att kommunen tar stöd i en forskningsbaserad modell.

Den forskningsbaserade modell som kommer att användas är CTC* som har utvecklats vid ett universitet i USA och används världen över. I Sverige är det Malmö stad som varit först med arbetssättet. Modellen bygger på forskningsstudier inom socialt arbete, folkhälsa, psykologi, utbildning, medicin, kriminologi och organisationsutveckling.

Grundtanken är att det är allas ansvar att barn och unga får goda förutsättningar att växa upp och ta ansvar som samhällsmedborgare. Tillsammans med aktörer som kommun, bostadsbolag, föreningar, polis, civilsamhälle och boenden är målet att skapa en positiv levnadsmiljö.

Det görs många fina insatser för barn och unga i vår kommun redan idag, men vi behöver göra ännu mer. Att ta stöd i forskning och satsa långsiktigt känns helt rätt. Våra barn och unga är framtiden och en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, säger Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun.

Kommunen delas in i tre områden och varje område får en lokal utvecklingsledare. Central utvecklingsledare för satsningen är Peter Folkesson som tidigare varit skolledare på Norrsätraskolan i Sandviken. Mer information om områdesindelning och hur arbetet ska gå till kommer i september då den officiella starten för satsningen sker. Inledningsvis kommer Malmö stad finnas med som mentorer.

Det känns fantastiskt att kommunen kan göra den här satsningen och det ska bli riktigt roligt att få fokusera på att skapa nödvändiga förändringar tillsammans med så många andra aktörer, säger Peter Folkesson, central utvecklingsledare Spira.

Satsningen finansieras via kommunens särskilda satsningar och beslut togs i kommunfullmäktige juni 2021.

För mer information kontakta:

Peter Folkesson
026-24 08 92
peter.folkesson@sandviken.se


Spiras logotyp

* Mer om CTC-modellen

CTC står för Communities that care - samhällen som bryr sig.

CTC är forskningsbaserad modell för ett långsiktigt förebyggande- och utvecklingsarbete. Arbetet är en samverkansprocess där flera olika aktörer medverkar, bland annat kommun, bostadsbolag, föreningar, polis, civilsamhälle och boenden i områden.

Arbetet syftar till att skapa goda uppväxtvillkor genom att både minska för att barn och unga får en negativ social utveckling, och stärka de skyddsfaktorer som bidrar till en positiv social utveckling och som skyddar dem från att hamna i negativa spiraler.

Alla som arbetar med barns och ungas välbefinnande i ett lokalt avgränsat område ges möjlighet att delta i arbetet och de organiseras i ett s k områdesteam eller i en styrgrupp. Arbetsprocessen ger en gemensam kunskap om, och verktyg för, ett effektivt förebyggande arbete.

Arbetet följer en i detalj beskriven arbetsgång, som bygger på forskning, där arbetet noga dokumenteras och kvalitetsgranskas med hjälp av en tydlig checklista. Till arbetet följer utbildning, handledning och checklistor.

Porträttbild på Peter Folkesson, Helena Johansson, Hampus Haaranen