Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Första spadtaget för multiarenan vid Jernvallen

Under måndagen togs de första spadtagen för den nya multiarenan vid Jernvallen. En storsatsning som blir verklighet genom investeringar från Sandvikens kommun och stöd från Göranssonska stiftelserna.

- Nu utvecklar vi Jernvallenområdet för att barn, ungdomar och idrottsföreningar ska få förutsättningar att utvecklas och ges bättre och större möjligheter till idrott och rörelse, säger Conny Grönberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stora behov tillgodoses

Just nu pågår den största satsningen på idrottslokaler någonsin i Sandvikens kommun. Tillsammans med hallbygget i Storvik som startades för en månad, beräknas kommunens egna investeringar till cirka 270 miljoner kronor. Till det läggs ett viktigt stöd på cirka 110 miljoner från Göranssonska stiftelserna.

- De nya hallarna blir mycket betydelsefulla för Sandviken, en välkomnande mötesplats för både ungdomar och äldre. Vi stödjer Sandvikens kommun i satsningen på idrott och hälsa och bidrar med vår del för att det här ska bli möjligt, säger Henning Eneström, ordförande Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne.

Omfattande bygge

Förutom träningar och idrottsföreningsverksamhet ska nya multiarenan vid Jernvallen även kunna inrymma evenemang, cuper, uppvisningar och tävlingar. Arenan ska bestå sammanlagt fyra nya idrottshallar som placeras i anslutning till den befintliga A-hallen. Delarna som byggs är:

  • En ny hall för gymnastik
  • En ny sportarena med 1200 sittplatser med möjlighet till matcher och tävlingar i till exempel innebandy och gymnastik, som också kan anpassas för kulturarrangemang.
  • Två nya idrottshallar för bland annat bollsporter och skolidrott som ersätter den äldre befintliga B-hallen, som ska rivas inom kort.

Den nuvarande A-hallen anpassas för racketsporter. Multiarenan på Jernvallen beräknas stå färdig hösten 2024.

Spännande samspel

De nya hallarna blir också ett brett komplement till intilliggande Göransson arena som den del i ett centrum för idrott och andra sammankomster och evenemang.

 - Hallarna kommer att ta hela området kring Jernvallen och Göransson arena till en ny nivå. Det blir en unik plats som ger oss nya möjligheter som regionens största arenaområde för idrott och konserter, säger Fredrik Granting, vd Göransson arena.

Lokallösningar under byggtiden

Den gamla B-hallen rivs för att ge plats åt de nya hallarna. Lokalfrågan för de skolor och föreningar som idag använder B-hallen ska lösas genom att tillfälligt öka användandet av andra lokaler. Exempelvis ska den befintliga A-hallen och Hammarhallen i centrala Sandviken användas på nya sätt och även gymnastiksalar på andra skolor.

- Lösningarna har arbetats fram i dialog och samarbete med de berörda föreningarna och skolorna, säger Niklas Bergdahl, enhetschef, Kultur- och Fritidsförvaltningen.