Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fortsatt stöd till Fontänhuset Sandviken

Idag skrevs ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) under mellan kommunen och Fontänhus Sandviken. Det innebär att fler kan få stöd på vägen mot återhämtning.

Fontänhuset stöttar på vägen mot återhämtning

Att leva med psykisk ohälsa kan innebära att hamna i utanförskap. Vardagen kan kännas svår och det kan leda till en isolering som är svår att bryta sig fri från själv.

I Sandviken finns möjlighet till hjälp via det nystartade Fontänhuset. Här ligger fokus på vad varje individ behöver och vilka delar hos sig själva som de kan utveckla. Den som är i åldrarna 16–64 år kan bli medlem.

Bidrar till gemenskap och samvaro

Genom arbete och gemenskap, som kallas den arbetsinriktade dagen, stöttar verksamheten och medlemmarna varandra på vägen mot återhämtning. Här skapas gemenskap, stöd och en meningsfull tillvaro med ett socialt nätverk. På sikt kan det leda till en plats på arbetsmarknaden igen.

Idag skrivs ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) under mellan Sandvikens kommun och Fontänhus Sandviken. Det leder till att vi tillsammans kan hjälpa fler personer på vägen mot återhämtning.

Vill du veta mer om Fontänhuset Sandviken?

Du kan hitta med information om verksamheten på Fontänhuset Sandvikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Följ gärna Fontänhuset Sandviken på deras instagram: @fontanhusetsandviken

 

Foto på kommundirektör Per Jerfström, kommunalråd Maria Persson, Jonas Klang från Fontänhuset, kommunalråd Per-Ola Grönberg, Fontänhus ordförande Hans Frestadius, medlem i Fontänhuset Sandviken Malin, Handledare på fontänhuset Sandviken Jessica. Det står framför Fontänhuset Sandviken som är ett vitt tvåvåningsghus. Det är en solig dag och samtliga ler in i kameran.