Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Grattis till årets mångfaldspris och demokratipris

Krisgruppen i Sandviken har utsetts till mångfaldspristagare och Sandvikens folkbibliotek är årets demokratipristagare.

Sandvikens kommun delar årligen ut pris för att uppmärksamma personer eller organisationer som arbetar aktivt för att främja mångfalden eller demokratin i vår kommun.

Mångfaldspriset uppmärksammar aktiva insatser som görs för att främja mångfalden i vår kommun och delades ut under nationaldagsfirandet i Stadsparken. Demokratipriset uppmärksammar aktiva insatser som genomförs för att främja och utveckla demokratin i vår kommun och delades i år ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni

Årets Mångfaldspristagare

Sandvikens kommuns Mångfaldspris 2023 tilldelas Krisgruppen i Sandviken med följande motivering:

"Mångfaldspriset 2023 går till Krisgruppen i Sandviken, som hjälper ensamkommande barn och unga. De har bland annat släppt handboken ”Mot alla odds” som ger tips till andra som vill hjälpa ensamkommande. Gruppen bedriver ett fenomenalt arbete där den
ideella kraften är stark och där det finns massor av omtanke, kärlek och omsorg."

Mer om Mångfaldspriset och tidigare pristagare

Årets Demokratipristagare

Sandvikens kommuns demokratipris 2023 tilldelas Folkbiblioteket i Sandviken med följande motivering:

Folkbiblioteket i Sandviken tilldelas 2023 års Demokratipris för sitt starka engagemang för att främja demokrati och inkludering genom tillgängliga och mångsidiga bibliotekstjänster för alla i samhället, oavsett bakgrund.

De har ett brett utbud av aktiviteter som främjar kulturell förståelse och inkludering. De arbetar aktivt för att tillgodose behoven hos olika samhällsgrupper, inklusive personer med funktionsnedsättningar, språkliga minoriteter och socioekonomiskt utsatta.
Folkbiblioteket i Sandviken bygger broar mellan olika grupper och bidrar till att skapa en mer inkluderande och fördomsfri samhällsanda

Mer om demokratipris och tidigare pristagare

Rosor