Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Handläggning av färdtjänst flyttas till Region Gävleborg

Handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst sköts i dag av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS. Från och med årsskiftet flyttas handläggningen till Region Gävleborg och X-trafik.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att flytta handläggningen från VGS till Region Gävleborg och X-trafik. Sandvikens kommun fortsätter att ha det ekonomiska ansvaret.

Anledningen till förändringen är att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har renodlat sina arbetsområden. Förvaltningens fokus är samhällsbyggande och samhällsutveckling. Därmed är inte handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst en av förvaltningens kärnverksamhet.

Flera fördelar med att flytta handläggningen

Främsta fördelen med att vi lämnar över handläggningen till regionen är att vi säkerställer en likvärdig bedömning i hela länet. Regionens personal har redan en hög kompetens i bland annat lagstiftning, rättsfall och handläggningssystemet, säger Martina Svensson, enhetschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Det är också en fördel att den särskilda kollektivtrafiken (bland annat färdtjänst) finns i samma organisation som den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär en nära dialog vid utveckling och/eller förändringar som påverkar tillgängligheten ombord och vid hållplatser/stationer.

I dag har cirka 1100 medborgare i Sandvikens kommun giltigt tillstånd för färdtjänst.

För de personer som i dag har tillstånd ska det inte märkas någon skillnad efter att handläggningen flyttats från kommunen. Berörda medborgare kommer inom kort att få ett brevutskick med information och en svarsblankett som behöver fyllas i och returneras till kommunen, säger Martina Svensson.

Sandvikens kommun blir den sjätte kommunen i länet som flyttar handläggningen till Region Gävleborg och X-trafik.

Mer information om Färdtjänst från X-trafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsikt över en stor sjö med blått vatten Sjön heter Storsjön och ligger i Sandvikens kommun i Gästrikland. I förgrunden syns vass och grässtrån på land. Himmeln är klar och solig med några vita moln. Bilden ger ett intryck av lugn och harmoni.