Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Klartecken för gemensam fjärrvärmeledning med Gävle

Sandviken Energi och Gävle Energi har nu kommit överens om att påbörja byggnationerna av den gemensamma fjärrvärmeledningen mellan kommunerna. I början av maj kommer byggnationerna att starta och till sommaren 2024 ska allting vara klart.

Nu har politikerna i båda kommuner sagt ja till att gå vidare med satsningen på den gemensamma ledningen.

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer att knyta ihop ledningsnäten och det ger Sandviken tillgång till fjärrvärme från förnybara energikällor och restvärme från industrin.

Det här är en hållbar investering med våra kunder och klimatet i fokus. Tack vare samarbetet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder förnybar restvärme från industrin, som annars hade gått till spillo. Vi säkrar en prisvärd och hållbar fjärrvärme över lång tid framåt och det är jag stolt över, säger Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi.

Att bygga samman våra kommuners fjärrvärmenät är en win-win för både Sandviken och Gävle. Det är dessutom en satsning som stärker vår regionala konkurrenskraft och arbetsmarknadsregion, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Framtidssatsning för plånbok och miljö

Tack vare investeringsstöd från Klimatklivet får Sandviken Energi möjlighet att hålla en bra prisnivå även framåt. Det är också bra får vårt klimat eftersom vi kan ta vara på restvärme från industrin, som annars hade gått till spillo. I och med satsningen minskar också transporter vilket är ytterligare en miljövinst.

Sandviken Energi kommer fortsatt distribuera fjärrvärme i Sandviken, även efter att den gemensamma ledningen tas i bruk.

Snart börjar grävarbeten på Fredriksgatan

Till årsskiftet 2024-2025 beräknar vi att ledningen ska kunna tas i drift. Sandviken Energi kommer fortsatt distribuera fjärrvärme i Sandviken, även efter att den gemensamma ledningen tas i bruk och du som är kund kommer inte att märka någon skillnad. Värmeverket i Björksätra blir kvar i samma form som i dag för att kunna stötta upp med extra värme vid riktigt kalla dagar.

Grävarbeten för ledningen börjar i maj. Sandviken Energi kommer att börja gräva längs Fredriksgatan vid Murgårdsskolan och arbeta sig fram österut mot Lövbacken. Så snart det finns en beslutad trafikanordningsplan kommer information om hur framkomligheten påverkas.

Här kan du läsa mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya fjärrvämeledningar på väg att grävas ner.