Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kulturlöftet för gymnasiet

Kulturlöftet i Sandvikens kommun riktar sig till förskola och grundskola och innebär att alla barn får uppleva kultur på skoltid. Nu inkluderas även gymnasieeleverna att få ta del av valbara kulturaktiviteter.

Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9.

Kulturaktiviteter erbjuds för gymnasiet

Från och med i år erbjuds även kulturaktiviteter för gymnasieskolan. Det är fritt valbara kulturaktiviteter som erbjuds till eleverna, och är ett led i att inkludera att ännu flera barn får uppleva kultur.

Att alla barn har likvärdiga möjligheter till kultur är något som lyfts fram i barnkonventionen och som är hela grunden till Kulturlöftet. Det är självklart att även gymnasiet ska vävas in i det. Att vi nu försöker hitta sätt att kunna erbjuda kultur även till gymnasiet är ingenting som påverkar vårt grunduppdrag, att garantera kulturutbud för förskola och grundskola. Det är viljan och samarbetet från kommunens egna kulturverksamheter, lokala kulturaktörer och regionala kulturinstitutioner som gör det möjligt för Kulturlöftet att nå även gymnasieelever. 

Emilia Boholm, kultursamordnare för Kulturlöftet

Kulturutbud som erbjuds för gymnasiet detta läsår:

  • Bussresa till Gävle för att se Folkteaterns föreställning Kallocain, baserad på Karin Boyes roman med samma namn, samt ett besök på Länsmuseet under samma resa.
  • Konsert med Sandviken Big Band och Unga solister på Kulturcentrum.
  • Digitalt musikskapande - workshop på Kulturcentrum.
  • Stadsvandring - tema: historiebruk, stadsvandring i centrala Sandviken med Arkiv Gävleborg.
  • Föreläsning med Martin Schibbye på Kulturcentrum, på temat demokrati och yttrandefrihet

Du kan läsa mer om Kulturlöftet och dess utbud på sandviken.se/kulturloftet Länk till annan webbplats.

Foto: ArtPhoto_studio on Freepik

Foto på en ung publik som ser glad och förväntansfull u