Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lars Bucans kulturpris 2022

Lars Bucans Kulturstiftelse delade den 23 november ut 2022-års kulturpris till Marit Snaar och Göte Andersson.

Ur Marit Snaars motivering

"Marit har under lång tid jobbat för att den kulturella verksamheten i Storvik med omnejd ska utvecklas och alltid ligga på en hög nivå. Detta har främst gjorts inom ramen för Wilhelmina-Sällskapets verksamhet."

"Där har Wilhelmina Skoghs öden och äventyr varit det centrala. Mängder av föreläsningar, berättaraftnar, musikcaféer, återvändardagar har genomförts. Den senaste stora händelsen var återinvigning av Storviks stationshus´ trädgård den 7 juli 2022.
Marit har även ordnat kulturvandringar tillsammans med Länsmuseet i Gävle."

"Marit Snar får Lars Bucans kulturpris på 30.000 kronor för 2022."

Ur Göte Anderssons motivering

"Göte Andersson har i decennier varit en ivrig och enträgen arrangör och pådrivare för att sprida den svenska folkmusiken, och inte minst den lokala folkmusikskatten. Det arbetet har gett en rad återkommande evenemang i Sandviken, Gästrikland och regionerna runt omkring, med utrymme för både proffs och amatörer att visa upp sig.

Göte har också uppmuntrat och tagit initiativ till samarbete mellan olika arrangörer för att underlätta genomförandet av arrangemang inom folklig musik och dans.

Hans senaste initiativ, en omfattande kursverksamhet för musikanter som vill förkovra sig på sin fiol, nyckelharpa, dragspel eller gitarr, har lockat många nya utövare.

Göte Andersson får Lars Bucans kulturpris på 30 000 kronor för 2022."

En trave med böcker.