Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Medborgarlöfte med fokus på barn och unga förlängs

Polisen och Sandvikens kommun har kommit överens om att förlänga det tidigare medborgarlöftet till och med 2023 och fortsätta att satsa på en tryggare vardag för barn och ungdomar i Sandviken.

Idag träffades Temo Allenbäck, tillförordnad chef för lokalpolisområde Gästrikland och kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström (S), för att underteckna det gemensamma medborgarlöftet för 2022 och 2023.

Vi har ett gott samarbete sedan tidigare och vi kommer alltid att arbeta aktivt för att förhindra nyrekryteringen till kriminella miljöer. Pandemin har medfört begränsningar och den gemensamma lägesbilden visar att fokus även fortsättningsvis bör vara barn och ungdomar. För att nå ett långsiktigt resultat kommer dessa medborgarlöften att vara ett viktigt steg på vägen. Det ligger helt rätt i tiden, liksom det gjorde för två år sedan, säger Temo Allenbäck, tillförordnad chef för lokalpolisområde Gästrikland.

Det tidigare medborgarlöftet från 2020 förlängs

Medborgarlöftet för 2022 - 2023 är en förlängning av det tidigare löftet från 2020 och innebär att polisen och kommunen under den här perioden ska fortsätta att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för en tryggare vardag för barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

Det känns bra att vi kan fortsätta vårt utmärkta samarbete med polisen i dessa viktiga frågor. Våra kommunmedborgares trygghet ligger högt upp på agendan, och det är en viktig signal att vi har en samsyn med polisen om att arbeta hårt för att trygga barn och ungas uppväxtvillkor i Sandvikens kommun, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens kommun.

Fortsatt fokus på barn och unga

Fokus på barn och ungdomar i det brottsförebyggande arbetet är viktigt för att tidigt fånga upp de som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Ungdomsbrottsligheten påverkar inte bara tryggheten i ett lokalsamhälle utan får även konsekvenser för den enskilde. Tillsammans med kommunen och andra aktörer fortsätter vi därför att jobba långsiktigt med att skapa en tryggare vardag för barn och ungdomar. Jag vill även uppmana alla vuxna som har en viktig roll i ungas vardag att också engagera sig. Om vi med gemensamma krafter fokuserar på det som är bäst för våra unga så gynnas hela lokalsamhället, säger Temo Allenbäck, tillförordnad chef för lokalpolisområde Gästrikland.

Medborgarlöftet innehåller en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisen och Sandvikens kommun ska därför tillsammans genomföra ett antal aktiviteter inom de områden där den gemensamma lägesbilden visar att det finns behov av åtgärder.

Det handlar om att förstärka bekämpningen av illegal narkotika, utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol, narkotika, doping och tobak. Genomföra medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar och effektivisera det förebyggande arbetet.

Medborgarlöftena ger oss en gemensam lägesbild. Det betyder bland annat att vi kan samverka tillsammans med polisen och våra fältassistenter tillsammans med skolan, och på så sätt kunna bygga de skyddsfaktorer som behövs för våra barn och unga. Och kan vi göra det så har vi vunnit mycket. Det är också viktigt att vi sedan följer upp och utvärderar våra löften tillsammans, för att se vad som behöver göras framåt, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande, Sandvikens kommun.

Rolf Sundqvist, Peter Kärnström sitter längs ett bord tillsammans med lokalpoliser i Sandviken.

Från vänster: Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens kommun, Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande, Temo Allenbäck, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Gästrikland, och Malin Lilliedahl, kommunpolis.