Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nya busshållplatser byggs vid Göransson Arena, Mosaiken och Kremlan

I december 2023 får Sandviken en helt ny stadstrafik. Inför förändringen bygger vi fyra nya busshållplatser. Arbetet pågår under hela sommaren och blir klart under hösten 2023.

Sandviken utvecklas på många områden och det ställer krav på en väl fungerande kollektivtrafik även i framtiden. Sandvikens kommun och X-trafik/Region Gävleborg gör en gemensam satsning för att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i Sandvikens stad.

Det byggs totalt fyra nya busshållplatser i Sandviken just nu, vilket påverkar framkomligheten för biltrafik på Gävlevägen och Årsundavägen.

En starkare kollektivtrafik ökar möjligheten att resa till och från arbete, bostad, service, och fritid. Det blir också enklare att välja ett hållbart resande, säger Jennie Jonsson, trafikingenjör på Sandvikens kommun.

Två nya busshållplatser längs Årsundavägen

De två nya busshållplatserna kommer att ligga på varsin sida av Årsundavägen bredvid Göransson Arena. Vi bygger också en passage för gående över vägen och en gång-/cykelbana från Ängsgatan.

Ny busshållplats längs Gävlevägen vid Mosaiken och vid Kremlan

En ny busshållplatsen byggs vid Mosaiken, på norra sidan av Gävlevägen vid ICA Maxi. Vi bygger också en ny hållplats på Västerled, vid Kremlans äldreboende.

Ny stadstrafik i Sandviken från december

10 december 2023 får Sandviken en helt ny stadstrafik. I dag finns tre busslinjer i stadstrafiken som kör runt i långa slingor i halvtimmestrafik. Den nya stadstrafiken får fyra linjer som kör rakare och snabbare i 15-minutersintervaller. Det blir också en femte linje som kör från Säljan – centrum - Östanbyn i 40-minutersintervaller.

En ny busshållplats byggs vid Mosaiken.