Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nya offentliga toaletter i Sandviken

I vår kommun har vi sedan många år två offentliga toaletter, en i Stadsparken och en vid parkeringen på Torggatan. Nu byter vi ut båda till nya, fräscha och tillgänglighetsanpassade modeller.

Byggstängsel står redan på plats runt de gamla toalettbyggnaderna. En portabel toalett står placerad vid parkeringen på Torggatan tills de nya toaletterna är i bruk.

Den första etappen i arbetet är grundläggning som sker under vecka 47-48. De nya toaletterna kommer sedan att monteras och kopplas in under vecka 49-50. Sista steget är grusning och asfaltering runt byggnaderna.

Snart kan du fylla på din vattenflaska i Stadsparken

Den nya toalettbyggnaden i Stadsparken har ett vattenutkast. Där kan du fylla på vattenflaskor eller vatten i skål till din hund.

Fakta om våra offentliga toaletter

  • De nuvarande offentliga toaletten på Torggatan ställdes ut 1987 och den i Stadsparken i början av 90-talet
  • Vi erbjuder offentliga toaletter utifrån politisk vilja
  • Det är daglig tillsyn på toaletterna
  • Sandvikens kommun hyr toaletterna inklusive städning, drift och underhåll
Den nuvarande offentliga toaletten på Torggatan.