Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nya trafikplats Tuna har öppnat

Den länge efterlängtade trafikplats Tuna i Sandviken är klar. Den 30:e juni öppnade den för trafik och det är nu möjligt att åka direkt till och från Järbovägen via E16.

En stor fördel för bland annat boendes längs Järbovägen, besökare till Tunas handelsområde, Microsoft och Kungsberget. Trafikplatsen är en viktig milstolpe i kommunens fortsatta utveckling.

Att få en ny trafikplats är något som varit efterlängtat under många år och idag öppnar den för trafik. Trafikplatsen består av nya av- och påfarter, nya busshållplatser för länstrafik och cykelväg från Sandviken hela vägen till Tuna. Trafikplatsen blev möjlig bland annat tack vare att Microsoft köpte mark av kommunen.

Att vi nu har öppnat avfarter betyder mer än bara en ny trafiklösning, det handlar även om Sandvikens utveckling. Vi kan erbjuda attraktiv mark i direkt anslutning till E16, för nya företag och företag som vill utvecklas, vilket även skapar fler arbetstillfällen. En tillväxt som är otroligt viktig för att säkra välfärden framåt, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande, Sandvikens kommun.

Ett mål med trafikplatsen är att öka framkomligheten och minska genomfartstrafiken via Gävlevägen. Nu får trafikanterna fler valmöjligheter vilket innebär bättre flyt i trafiken, med färre start och stopp, vilket också är viktigt för miljön. Trafikplatsen ingår i en serie av trafikförbättrande åtgärder exempelvis att rondellen vid Bilmetro byggts ut och en ny rondell byggts för infart till Norrsätraområdet. För de som bor längs Järbovägen blir den nya trafikplatsen ett lyft när de ska åt Gävle- eller Falunhållet.

Äntligen har vi öppnat den nya trafikplatsen! En viktig pusselbit för hela trafiksituationen i Sandviken. Vi har haft utmaningar på Gävlevägen och nu ska det bli enklare att ta sig fram, vilket underlättar för alla som ska handla i stan. Det blir också intressant att se hur det blir när vi får nya körmönster och vad det betyder för vårt framtida arbete, säger Erika Ågren, chef Tekniska kontoret, Sandvikens kommun.

Det blir dessutom nya möjligheter för den trafik som idag bara passerat på E16. Något som är viktigt för företag som vill bygga och idag letar mark. Idag passerar 8 500 fordon per dygn. Fler företag till Tuna ger fler arbetstillfällen.

Vi har redan sett positiva effekter av den nya avfarten i våra samtal med företag som vill komma till Sandviken. Förutom att vi har stora markområden så är infrastruktur viktig för företag som ska etablera sig. Att vi nu har en koppling mellan E16 och Järbovägen kommer ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Tunaområdet, säger Elisabeth Hansson, tillväxtchef Sandvikens kommun

Trafikplatsen har även betydelse för turismen i kommunen. Kungsberget ser fram emot öppningen eftersom deras besökare får kortare restid.

Bild från trafikplats Tuna