Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Nya träningsplatser, bänkar och buskar längs Kanalen

Nu börjar arbetet med att berika promenadstråket längs Kanalen i Sandviken. Montering av tre nya träningsplatser för seniorer och nya bänkar börjar under denna vecka. Vi restaurerar också en mur och gräver hål för buskar som planteras under hösten.

Kanalen är ett av Sandvikens kulturarv och ett uppskattat promenad- och cykelstråk för många invånare i kommunen.

Det här kommer att förbättra upplevelsen av området runt Kanalen och knyta ihop stadsparken med kanalpromenaden på ett bättre sätt, säger Christian Jansson, stadsträdgårdsmästare.

Det som händer nu är:

  • kanalmuren vid Montessoriskolan restaureras
  • nya bänkar och upprustning av gamla bänkar
  • förberedelse för nya buskar för bättre inramning
  • tre nya träningsplatser för seniorer med två stationer på varje plats
  • klottersanering av Hyttgatsbron och pumpstationen vid Gävlevägen
  • paviljongen vid Kanalparken lagas

Arbetet sker inom de närmaste veckorna. Buskarna planteras i oktober.

En del av flera kommande satsningar på Kanalen

Kommunstyrelsen har tagit beslut om investeringar för att öka tillgängligheten och upplevelsen runt Kanalen. Utöver dessa satsningar kommer också en långsiktig underhålls- och utvecklingsplan för Kanalen att tas fram.

Nu påbörjas rusten runt Kanalen, en av kommunens pärlor, till en standard vi kan känna stolthet över, säger Kerstin Almén, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vy mot Kanalen och kyssbron.
Prickarna visar satsningar på Kanalen under 2022. Röda prickar = bänkar, blå prickar = träningsplatser, gula prickar = buskar.Förstora bilden

Prickarna visar satsningar på Kanalen under 2022. Röda prickar - bänkar, blå prickar - träningsplatser, gula prickar - buskar. Klicka på bilden för att göra den större.