Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ny busstrafik börjar rulla i Sandviken den 10 december

Den 10 december får Sandviken en helt ny stadstrafik med nya busslinjer, tätare turer och nya elbussar. De nya busslinjerna körs snabbare och rakare var 15:e minut på vardagar och var 30:e minut på kvällar och helger.

En bra och modern kollektivtrafik ökar möjligheten för sandvikenborna att resa med buss till och från arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. Det blir också enklare att välja ett hållbart resande.

Den nya stadstrafiken körs med helt nya elbussar som är tystare och ger mindre utsläpp, vilket är bra för miljön.

Hur ser den nya stadstrafiken ut?

Stadstrafiken får ett helt nytt linjenät med nya, snabba och raka linjer där stomlinjerna 1, 2, 3 och 4 kommer att avgå varje kvart. Linje 11 får dessutom delvis ny sträckning och avgår var 40:e minut.

Centrumhållplatsen kommer att ligga kvar på samma ställe men byter namn från Posten till Sandviken centrum. Vid resecentrum kommer stadsbussarna inte längre att köra in till terminalen utan får en ny hållplats ute på Fredriksgatan.

Nya hållplatser och namn

Nya hållplatser börjar också användas vid Kremlan i Björksätra, Göransson Arena och Gävlevägen vid Ica Maxi i samband med den nya stadstrafiken från och med 10 december.

Tre av hållplatserna som funnits tidigare byter också namn:

  • Hållplats Posten blir Centrum
  • Hållplats Vallhovskroken blir Vallhov
  • Hållplats Norrsätra kiosken blir Norrsätra

Här är de nya linjerna som börjar trafikera den 10 december:

  • Linje 1: Centrum (tidigare Posten) – Vallhov (tidigare Vallhovskroken)
  • Linje 2: Centrum – Hedgrind
  • Linje 3: Centrum – Norrsätra (tidigare Norrsätrakiosken)
  • Linje 4: Centrum – Björksätra
  • Linje 11: Östanbyn – Säljan

Läs mer om den nya stadstrafiken!

Om du vill läsa mer om alla förändringar, se tidtabeller och linjekarta så finns de samlade på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats..

Buss står parkerad längs en gata vid en hållplats.