Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ny hantering av påminnelser för obetalda fakturor och inkasso

Från och med den 1 februari 2024 gäller nya regler för fakturor från Sandvikens kommun. Enligt beslut i Kommunfullmäktige kommer en lagstadgad påminnelseavgift att läggas på påminnelser för obetalda fakturor.

Kommunen har ingått ett nytt avtal med Marginalen Inkasso för att hantera påminnelser och inkassotjänster. Om du har frågor angående obetalda fakturor, kontakta Marginalen Inkasso i första hand.

Om en faktura inte betalas inom ca 5 dagar efter förfallodagen, kommer Marginalen Inkasso att skicka ut en påminnelse. I samband med detta kommer kommunen att ta ut en påminnelseavgift enligt lag, som för närvarande är 60 kr. Om påminnelsen inte betalas inom 10 dagar, kommer fakturan att överlämnas till Marginalen Inkasso för inkassohantering, och räntekostnader kommer att debiteras från förfallodagen enligt räntelagen. Kostnaden för inkasso är idag 180 kr.

Det är viktigt att du betalar dina fakturor i tid för att undvika påminnelseavgifter och inkassokostnader.

Mer information

Fakturor från Sandvikens kommun

Kuvert och räkningar som ligger i en hög på ett bord