Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Polisen och Sandvikens kommun fördjupar samarbetet i brottsförebyggande frågor

En ny lag har trätt i kraft som innebär att kommuner ska ta ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Samarbetet mellan Sandvikens kommun och polisen fördjupas i och med det, och nu har överenskommelsen mellan kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström och lokalpolisområdeschef Temo Allenbäck undertecknats.

Den 1 juli i år trädde en ny lag som reglerar kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunen kartlägga brottsligheten och ta fram en lägesbild. Lägesbilden ska sedan ligga till grund för en åtgärdsplan. Kommunen ska även ha en roll i samordningen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Kommunen arbetar redan i dag tillsammans med polisen med lägesbildsarbete. Den nya lagstiftningen innebär att det arbetet kommer breddas och omfatta fler brottsrubriceringar, ytterligare indikatorer och aktörer.

I samband med detta förnyar Sandvikens kommun och lokalpolisområde Gästrikland den samverkansöverenskommelse som funnits sedan 2009. Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att fördjupa samarbetet mellan kommun och polis i brottsförebyggande frågor, och därigenom minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verk-samma i Sandvikens kommun.

 


Den tragiska händelse som inträffade på Mulligans visar att det är ännu viktigare att kommunen och polisen fortsätter ta gemensamt ansvar och agerar för att motverka och bekämpa brottsligheten. Vi behöver arbeta långsiktigt för att ge våra barn och unga trygga uppväxtvillkor och motverka den våldsutveckling vi ser idag, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun.

 

Tillsammans med kommunen jobbar vi långsiktigt med det brottsförebyggande arbetet. Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet sätter riktningen för detta arbete. Faktorer som kriminalitet och drogmissbruk påverkar tryggheten i ett samhälle och får också konsekvenser för den enskilde. Vi arbetar därför aktivt för att förhindra att ungdomar riskerar att hamna snett. Med gemensamma insatser kan vi bidra till en positiv utveckling. Här är det också viktigt att alla i samhället inser att vi måste hjälpas åt för att skapa ett ännu tryggare Sandviken, säger Temo Allenbäck, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.

 

Den 3 oktober 2023 undertecknades samverkansöverenskommelsen av kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström och lokalpolisområdeschef Temo Allenbäck.

Peter Kärnström och Temo Allenbäck