Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Rivning av Hammarhallen möjliggör för framtiden

Hallen planeras att rivas för att möjliggöra för framtida utbyggnad av Sandvikens centrum.

Visar långsidan på Hammarhallen

Att fortsätta ha verksamhet i hallen är inget alternativ. Hallen är i för dåligt skick och behöver rustas för stora pengar. Kommunen har ansökt om rivningslov som nu beviljats.

Hammarhallen är den hall som använts för idrottslektioner och föreningsverksamhet.
De som använt hallen är informerade och fler alternativ till hallar kommer finnas när Ferrum arena på Jernvallenområdet står klar i september i år.

Nu utreds vad som kan byggas där hallen står. Exakt vad det ska bli är inte klart, men det behövs bland annat fler bostäder centralt och platsen har ett bra läge.

Det är kommunen som äger fastigheten. Rivningslovet gäller i två år och hallen kommer rivas tidigast när byggplaner finns.