Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Rösträkning och resultat i val till Europaparlamentet

Söndag 9 juni var det val till Europaparlamentet. Efter att vallokalerna stängts börjar rösträkningen.

Valkuvert

Rösträkning och valresultat

När röstningen avslutas på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där. När räkningen är klar rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Resultatet registreras in i Valmyndighetens valdatasystem och visas på länken nedan.

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen

Slutlig rösträkning

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till Europaparlamentet i slutet av veckan efter valdagen.

När den slutliga räkningen av alla röster och personröster är klar beräknar och fastställer Valmyndigheten mandatfördelningen mellan partierna i Europaparlamentet för Sveriges del och utser ledamöter och ersättare.

Mer information