Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så här tycker Årsundaborna om framtida bostäder på orten

Sandvikens kommun bjöd under våren in invånare till medborgardialog för att hitta platser att bygga bostäder i framtiden. Nu kan du ta del av resultaten.

Årsunda står inför en spännande utveckling och medborgardialogen var startskottet för att bygga fler bostäder i framtiden på orten för barnfamiljer, äldre och unga i Årsunda. I tätorten bor 1003 invånare och 162 personer deltog i dialogen.

I nuläget finns behov av mer detaljplanerad mark för bostäder i Årsunda och det finns en vilja att bygga. Lokala entreprenörer har visat intresse och Årsunda ingår i Sandvikenhus flerårsplan för byggnation av hyresrätter.

Nästa steg är att detaljplanera mark för bostäder i Årsunda. Nu har vi en bra uppfattning om vilka områden som våra invånare tycker är lämpliga och vad de värderar mest när det gäller vilka områden som passar för villor, radhus och lägenheter, säger Erika Ågren, teknisk chef.

Närhet till handel, service och kollektivtrafik viktig

För årsundabor som flyttar till lägenhet eller radhus är det viktigaste närhet till handel och annan service. Även närhet till kollektivtrafik är viktig. För den som bygger hus är närhet till natur viktig. Vy över natur och skog är önskvärt för både den som bor i radhus och hus.

Flera områden särskilt intressanta för framtida bostäder

Årsundaborna har på en karta pekat ut följande områden som särskilt intressanta för framtida bostäder. Klicka på kartbilden för att förstora den.

  • Område 22 - Hedkarlby 1:29 1 - 115 röster, flest för radhus
  • Område 32 - Sörby 8:15 5 - 60 röster, flest för flerbostadshus
  • Område 14 - Sörby 8:15 7 - 44 röster, flest för flerbostadshus
  • Område 23 - Hedkarlby 1:29 7 - 28 röster, flest för radhus

Fakta om medborgardialogen

Medborgardialog i Årsunda genomfördes mellan den 24 maj – 11 juni 2023 för att möjliggöra fler bostäder, i enlighet med Översiktsplanens intention om Årsunda som ett prioriterat stråk för bostadsutveckling i kommunen.

Dialogen bestod av tre delar:

  1. Information om utveckling som skett/sker i Årsunda och om samhällsbyggnadsprocessen.
  2. Värderingsskyltar där deltagare fick värdera och kommentera vad som är viktigast när man flyttar till flerbostadshus, radhus eller villa.
  3. Deltagare markerade ut platser på en karta över Årsunda tätort, där de anser att flerbostadshus, radhus och villor kan byggas i framtiden.

Vill du fördjupa dig i resultaten?

Ange namn och e-postadress/postadress nedan så skickar vi sammanställningen till dig.

Jag vill ta del av resultaten via:
Jag vill ta del av resultaten via:


Ange namn och e-postadress/postadress nedan så skickar vi sammanställningen till dig.
Ange namn och e-postadress/postadress nedan så skickar vi sammanställningen till dig.


Flygbild över Årsunda tätort med en pratbubbla med texten Utveckla Årsunda.
En karta över Årsunda tätort med fyra markerade områden som deltagare i medborgardialogen pekat ut som särskilt intressanta för framtida bostäder: 1) Område 22 - Hedkarlby 1:29 1 - 115 röster, flest för radhus, 2) Område 32 - Sörby 8:15 5 - 60 röster, flest för flerbostadshus, 3) Område 14 - Sörby 8:15 7 - 44 röster, flest för flerbostadshus, 4) Område 23 - Hedkarlby 1:29 7 - 28 röster, flest för radhus.Förstora bilden