Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandviken satsar på frukost i skolan - en investering i högstadieelevernas framtid

Nu startar serveringen av frukost till kommunens alla högstadieelever.

Sandvikens kommun har beslutat att börja servera frukost till högstadieeleverna. Detta för att ge bättre förutsättningar för inlärning, ökad studiero och lägga grunden till en hälsosammare livsstil. Det handlar även om att utjämna skillnader i matvanor och hälsa mellan barn från olika ekonomiska och sociala förhållanden.

I dagens samhälle finns socioekonomiska skillnader, det vill säga barn som har olika ekonomiska och sociala förutsättningar. Barn i områden med hög socioekonomisk status har mer hälsosamma matvanor, fler äter frukost varje dag, dricker mindre söta drycker och äter mindre godis. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa.

För att komma runt detta har Sandvikens kommun bestämt att börja servera frukost till högstadieeleverna.

Det känns fantastiskt att kunna erbjuda eleverna en bra start på dagen. Vår förhoppning är att detta bidrar till välmående och ökade studieresultat, säger Minna Holmqvist, Skolchef Sandvikens kommun.

Frukost kommer serveras till högstadieelever på Norrsätra-, Murgårds-, Björksätra- och Hedängsskolan med start torsdag 9 november 2023.

Vi jobbar för att alla elever ska ha bra möjlighet att klara sina studier. Utbildning gör skillnad och åren på högstadiet är väldigt viktiga eftersom det är de betygen som ligger till grund för ansökan till vidareutbildning. Därför känns det här extra bra, säger Per-Ola Grönberg, kommunalråd Sandvikens kommun.

Förslaget bygger på en ansökan från Kunskapsförvaltningen och Servicekontoret och beslut togs i Kommunstyrelsen den 20 juni i år. Finansiering sker via en värdeöverföring från en tidigare försäljning av fastigheter inom Sandvikenhus och är frivillig att ta del av för eleverna. Projektledare är Hanna Ekman-Johansson, Kostchef, Sandvikens kommun.

För mer information kontakta:

Hanna Ekman-Johansson
Kostchef Servicekontoret
Sandvikens kommun
Telefon: 026-24 16 99
E-post: hanna.ekman.johansson@sandviken.se


Spelar i SIF:s herrlag delar ut Smoothie till en högstadieelev