Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun kraftsamlar i kompetensfrågan

Ett omfattande arbete för att kartlägga kommunens framtida behov av kompetens har genomförts. Nu finns en policy för att tydliggöra hur kommunen behöver arbeta med kompetensfrågan i framtiden.

En cirkel som visar personers händer

 

Policyn antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2024 och utgör grunden i arbetet med övergripande, strategisk kompetensförsörjning i Sandviken kommun. Det handlar om att jobba mer fokuserat, strukturerat och innovativt med att lösa den kompetensbrist som kommunen står inför, för att trygga fortsatt bra service till medborgarna.

Idag går det inte att lösa kompetensutmaningen med att bara rekrytera fler. Det gäller att ha en organisation som värnar om medarbetaren genom hela anställningstiden, från första mötet innan anställning, till det sista efter avslut av anställning - att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen behöver ta tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och samtidigt utmana befintliga modeller och arbetssätt. Utöver det har kommunen en viktig roll och möjlighet i att se till att fler personer kommer in på arbetsmarknaden, att alltid vara inkluderande.

 

Det känns bra att vi nu har en policy på plats som ger oss en tydlig och gemensam riktning för kommunens fortsatta kompetensförsörjningsarbete. Nu börjar nästa fas i arbetet som kommer bygga på organisationens engagemang och förmåga till omställning och nytänkande, säger Johanna Kemi, HR-chef, Personalkontoret, Sandvikens kommun.

Med utgångspunkt från policyn kommer varje förvaltning att genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna i policyn. Personalkontoret kommer ha en viktig samordnande funktion och sköta den övergripande uppföljningen.

 

Genom denna gemensamma kraftsamling kan vi möta framtidens utmaningar och fortsätta att vara en attraktiv kommun där människor vill bo, leva och arbeta, säger Kerstin Almén, kommunalråd Sandvikens kommun.

För mer information kontakta:

Johanna Kemi
HR-chef
Sandvikens kommun
Telefon: 026-24 19 96
E-post: johanna.kemi@sandviken.se

 

Kerstin Almén
Kommunalråd
Sandvikens kommun
Telefon: 026-241223
E-post: kerstin.almen@politiker.sandviken.se