Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Språkombud – för en trygg och tillåtande arbetsplats

Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun utbildar språkombud som har i uppdrag att stötta kollegor i språkutveckling. Det leder till en ökad trygghet för våra äldre.

Språkombud

Under våren har 17 medarbetare utbildats till språkombud i omsorgsförvaltningen.

Språket är en viktig del i en trygg och säker omsorg för våra omsorgstagare. Därför jobbar omsorgsförvaltningen aktivt med språkutveckling och för språkutvecklande arbetsplatser.

Vi vill att alla ska känna sig trygga, framför allt våra äldre men också våra kollegor. Om jag inte förstår den jag ska hjälpa då blir det inte patientsäkert, berättar Eva Andersson, undersköterska och språkombud.

50 utbildade språkombud hittills

Språkombud innebär bland annat att vara ett stöd till medarbetare med svenska som andraspråk. Sedan 2022 har omsorgsförvaltningen utbildat cirka 50 språkombud och under hösten väntas omkring 40 medarbetare gå utbildningen.

Syftet med att utbilda språkombud på arbetsplatserna är att skapa och upprätthålla arbetssätt inom ordinarie verksamhet som gör att medarbetarna kan utveckla sitt språk kontinuerligt och att arbetsplatserna kan inkludera alla medarbetare, säger Karolina Andersson, HR-konsult på omsorgsförvaltningen, som tillsammans med en kollega håller i utbildningarna.

Aida Bengtsson, vårdbiträde, har utbildat sig till språkombud och hon vet själv hur det känns att komma till en arbetsplats utan tillräckliga kunskaper i svenska.

Det är lätt att känna att man inte vågar, så därför stöttar vi medarbetarna i att våga prata och att våga ställa frågor. Det är jätteviktigt att kommunikationen fungerar mellan personal och omsorgstagare för att undvika att det sker misstag, berättar hon.

Språkombud

Aida Bengtsson och Eva Andersson på Ovansjögården är båda utbildade språkombud.

Språkombud i alla verksamheter

Under utbildningen, som ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege och drivs på uppdrag av Skolverket, får deltagarna bland annat lära sig hur man kan stötta personer med svenska som andraspråk och kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal.
Förvaltningens mål är att ha utbildade språkombud inom varje verksamhet.

Det här är viktigt utifrån många aspekter men huvudfokus är att jobba med språkutvecklingen på arbetsplatserna för att skapa en trygg och tillåtande arbetsplats. Språket är ju en viktig del i vårt arbete, bland annat utifrån att kunna ta till sig instruktioner och att kunna kommunicera med våra omsorgstagare för att öka deras delaktighet och känsla av trygghet, säger Sara Tysklind, språkombud och enhetschef.

Fakta – det ingår i rollen som språkombud:

  • Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen
  • Att stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling, till exempel vid dokumentation, telefonsamtal med mera
  • Att tillsammans med chefen arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande
  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare