Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stort intresse för Höjaspelet – de första lärarna certifierade

Höjaspelet har en fantastisk effekt i klassrummen. Spelet har använts framgångsrikt i Malmö stad och nu ingår det som en del i Sandvikens kommuns Spirasatsning. De första lärarna är nu certifierade.

Bilden visar lärarna: Anna Björklund, Elisabeth Åström, Anna Lindberg och Maria Allard

Från vänster: Anna Björklund, Elisabeth Åström, Anna Lindberg och Maria Allard

 

För att få spela Höjaspelet med eleverna krävs utbildning. Lärarna som nu certifierats har under ett läsår genomgått en grundutbildning, de har spelat minst 60 gånger med elever och fått handledning vid tio tillfällen. Nu har den första gruppen på 17 lärare certifierats i Sandvikens kommun.

Lärarna är alla är eniga om att det snabbt sker en förändring i klassrummen. Spelet skapar trygghet och studiero. Det gör också att eleverna jobbar mer fokuserat och hjälper varandra. Grunden i spelet är att förstärka positivt beteende och ignorera regelbrytande, att undvika tillsägningar.

 

Vi tror jättemycket på det här sättet att jobba med våra barn. Vi har redan sett stora effekter under utbildningen av dessa lärare vilket stärker vår satsning. Intresset för att få gå utbildningen är stort och till hösten kommer vi ha en ny grupp på 50 lärare från 5 skolor som startar utbildningen, säger Peter Folkesson, Spira, Sandvikens kommun.

Så funkar Höjaspelet

Spelet inleds med att klassen delas in i lag. Inför varje spelomgång introducerar läraren tre regler som exempelvis kan handla om att fokusera, arbeta tyst och räcka upp handen. Det gäller för deltagarna i laget att hjälpa varandra att följa reglerna samtidigt som de enskilt eller tillsammans arbetar med en tilldelad arbetsuppgift. Spelet anpassas till elevernas förutsättningar så att alla kan vinna. Vinster kan vara att läraren läser en saga, att spela hänga gubbe, leka dansstop eller liknande aktiviteter som eleverna själva varit med att välja.

För mer information kontakta

Peter Folkesson
Spira - Sandvikens kommun
Telefon: 026 24 08 92
E-post: peter.folkesson@sandviken.se

Om Spira

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn och unga i Sandvikens kommun. Att skapa goda uppväxtvillkor är ett långsiktigt arbete. Spira är en långsiktig satsning inom Sandvikens kommun som utgår från ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet.