Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Torbjörn Matsson blir Sandvikens kommuns nya ekonomichef

Torbjörn Matsson blir Sandvikens kommuns nya ekonomichef. Han kommer ansvara för ekonomi- och inköpskontoret. Med sig har han erfarenhet från både kommunal och privat sektor.

Torbjörn har framgångsrikt lett och utvecklat verksamheter inom såväl kommunal som privat sektor, och är en omvittnad god chef och ledare. Han är tjänsteförättande ekonomichef för Sandvikens kommun sedan första februari i år, och tar över som ordinarie ekonomichef den första maj.

Framtidstro

Rollen som ekonomichef innebär stort ansvar och Sandvikens kommun, som så många andra kommuner, har flera utmaningar. Det handlar bland annat om att jobba strategiskt och ha kontroll på kommande skatteintäkter, framtida kostnader, demografiska utmaningar och investeringsbehov. En stor del av jobbet som ekonomichef handlar även om att förse kommunens beslutsfattare med rätt ekonomisk information för att kunna fatta beslut, att ha bra ekonomiska rutiner och skapa trygghet.

Jag är väldigt stolt och glad men framför allt ödmjuk inför det här viktiga uppdraget. Att få vara en del av en kommun där så mycket händer, med en så härlig framtidstro ser jag verkligen fram emot. Att jag dessutom får leda och lära känna ett team med enormt kunniga medarbetare är en bonus, kommenterar Torbjörn Matsson, tf Ekonomichef Sandvikens kommun.

Det har varit stort intresse och hög kompetens bland de sökande. Vi har valt Torbjörn eftersom han har den erfarenhet som vi, som växande kommun, behöver. Hans roll är central i en kommuns utveckling, säger Pär Jerfström, Kommundirektör Sandvikens kommun

Torbjörn Matsson

Torbjörn Matsson, Sandvikens kommuns nya ekonomichef

Sandvikens Stadshus