Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Varje kWh räknas - nu sparar vi el tillsammans

Energimyndigheten gör nu en informationssatsning med anledning av det ansträngda energiläget i Sverige och i Europa. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Risken är också att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

I informationssatsningen vill Energimyndigheten bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen.

Att vara sparsam och göra kloka val kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong. Varje liten förändring gör skillnad i det stora hela om vi hjälps åt.

Att minska användningen med två procent kan räcka

Exempelvis minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Vill du veta mer om hur du sparar el och energi?

Varje kWh räknas - nu sparar vi el tillsammans!

En grå bild med en text där det står varje kilowattimme räknas.