Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi inventerar kulturmiljöer i Sandviken

Under veckan kanske du ser personer som står med block och kamera och fotograferar byggnader och platser i Sandvikens centrum, Sandvikens industripark och Högbo Bruk. Det är vi som inventerar kulturmiljön.

Inventeringen är ett led i arbetet med att utveckla vårt kulturmiljöunderlag i Sandvikens kommun. Det handlar om kulturvärden i byggnader och på olika platser. Under inventeringen går några byggnadsantikvarier runt och fotograferar byggnader/platser och antecknar under några dagar.

Eftersom Sandvikens centrum, delar av Sandvikens industriområde och Högbo Bruk är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljö prioriterar vi de områdena först.

Det är viktigt att vi vårdar och tar hand om våra kulturmiljöer. Nya kunskapsunderlag kommer att underlätta vid bygglov och planläggning. Det kommer att vara till nytta för både handläggare, fastighetsägare och medborgare framöver, berättar David Palmberg, stadsarkitekt.

Länsstyrelsen finansierar inventeringen för att utveckla kommunens kulturmiljöunderlag.

Vad är kulturmiljöunderlag?

Det är kunskap om kulturmiljöer som är vägledande vid detaljplanering och bygglov. Det är även en grund i arbetet med hur kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas för att bidra till en attraktiv kommun och livsmiljö.

Läs mer om kulturvärden och kulturmiljö på:

Man i reflexväst som fotograferar en byggnad i Sandvikens centrum.