Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ännu en stor fastighetsägare väljer Tuna

Nu är det klart att Gotska Fastighets AB skriver markanvisningsavtal med Sandvikens kommun. Gotska blir en värdefull samarbetspartner för kommunen i arbetet med att skapa en attraktiv handelsplats på Tuna, med starka och välkända aktörer.

Sandvikens kommun och Gotska har under en tid arbetat för att hitta ett samarbete. Nu är parterna överens om ett markanvisningsavtal som gäller i tolv månader. Avtalet innebär att Gotska tingar mark för att kunna bygga fastigheter allt eftersom de i sin tur hittar hyresgäster.

Vi är glada över förtroendet som Sandvikens kommun givit Gotska att vara med och utveckla Tuna till en attraktiv handelsplats med ett flertal spännande aktörer. Det strategiska läget inom kommunen med nya av- och påfarter från E16, som fångar upp förbipasserande trafik, gör att vi vill satsa på Tuna. Vi tycker att Sandviken har en bra storlek som kommun och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi påbörjat, säger Vincent Eriksson, Fastighetsutvecklare, Gotska Fastighets AB.

Gotska planerar att bygga ca 13 000 kvm butiksyta vilket innebär ca 100 - 150 nya arbetstillfällen.

Det var inte länge sedan vi kunde berätta om Julas satsning i Sandviken och redan nu kan vi presentera nästa stora aktör. Att Sandviken växer är otroligt viktigt för att säkra välfärden för kommande generationer och det här kommer, utöver mer handel, även skapa fler arbetstillfällen. Något som vi varmt välkomnar säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun.

Att kommunen väljer att samarbete med Gotska är bland annat för att deras värdefulla kontakter med flera av landets stora och välkända aktörer inom handel.

Mer information om Tuna

Karta som visar fastighet på Tunaområdet