Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Visar en karta över markområdet Tuna i Sandviken

Utveckling av Tunaområdet

Kommunen har ett enormt markområde i norra delen av Sandviken. Området heter Tuna och är på en yta av 800 000 kvm, vilket motsvarar 800 Göransson Arena.

Markområdet ger kommunen stora konkurrensfördelar när det gäller att locka företag från hela världen till Sandviken. Här vill kommunen skapa ett område med en mix av olika typer av verksamheter och service samtidigt som vissa grönområden bevaras och hänsyn tas till klimat- och energifrågor. De stora markområdena, tillgång till grön el och närheten till E16 är några av de faktorer som gör området extra attraktivt och unikt i Sverige.

Datajätten Microsoft var det första riktigt stora företag som insåg fördelarna med Tuna. Det har gett en enorm dragningskraft och skapat ett intresse för området hos aktörer som söker efter bra lägen i Sverige för ny eller utökad verksamhet.

Utvecklingen av området är också viktigt för att kommunen ska växa. Nya verksamheter innebär fler jobb, fler som väljer att leva och bo i kommunen vilket gynnar välfärden.

Det här är den största satsningen på samhällsbyggnad i kommunen i modern tid.

Läget

Tunaområdet ligger bra till geografiskt. Förutom att det är nära till Arlanda och Gävle med sin moderna hamn, är det också nära till hela Dalarna. Området ligger precis vid E16.

Se Tunaområdet på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marken

Det mesta av marken är detaljplanerad eller kommer bli inom kort. Det innebär att det är enkelt att få reda på hur mark- och vattenområden får användas. Den som letar mark att etablera verksamhet på kan snabbt få svar på vad som är möjligt att bygga och vilken del av marken som kan vara lämplig för er typ av verksamhet.

Mark- och exploateringslägen Länk till annan webbplats.

Elkraft – tillgång till förnybar el

För företag som vill expandera är tillgång till förnybar el ett måste. I samband med utvecklingen av Tuna byggs elnätet ut och Sandviken kommer att få ett av Sveriges bästa elnät, helt med förnybar el – grön el. Något som bara kan erbjudas norr om Dalälven i Sverige i dagsläget.

Mer information om utbyggnaden av elnätet (vattenfalleldistribution.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknad

Sandviken ligger i region Gävleborg med 285 000 invånare med närhet till högskolor, teknikparker och världsledande företag som Sandvik och Ovako Steel.

I takt med att nya verksamheter etablerar sig på Tuna skapas nya jobbtillfällen.

Kommande verksamheter

Kommunen får många förfrågningar från företag som är intresserade av att starta verksamhet på området.

De nya som kan presenteras i dagsläget är Jula och Max Hamburgare. Utöver det har Gotska Fastighets AB ett så kallat markanvisningsavtal som innebär att de har tingat mark för att kunna bygga fastigheter allt eftersom de i sin tur hittar hyresgäster.