Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Landsbygdsutveckling

All verksamhet och utvecklingsarbete ska utgå från demokrati, mångfald och jämställdhet. Underifrånperspektivet och helhetssynen präglar sättet att ta oss an allt som rör landsbygdens utveckling.

Med landsbygdsutveckling avses främst personellt stöd för

  • att arbeta för landsbygdens utveckling utifrån landsbygdens perspektiv, samt för samarbete mellan land och stad
  • hållbar utveckling - ekologiskt, ekonomiskt och socialt
  • lokal ekonomi och entreprenörskap
  • utbildning.

Kontakta oss

Har du frågor kring landsbygdsutveckling kan du kontakta Niklas Bergström, Näringslivskontoret, 072-880 52 61 eller niklas.bergstrom@sandviken.se.

Stöd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tillhandahåller olika typer av investeringsstöd som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Lokalt ledd utveckling - Leader

Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Sandvikens kommun ingår i två olika leaderområden. På respektive områdes webbplats kan du läsa mer om vilka insatsområden som prioriteras och hur du ansöka om stöd.

Leader Gästrikebygden

Arbetar med alla orter i Sandvikens kommun förutom Sandvikens centrum och Österfärnebo.
www.leadergastrikebygdenllu.se Länk till annan webbplats.

Leader Nedre Dalälven

Arbetar med området runt Österfärnebo.
www.leadernedredalalven.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.