Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandbacka Science Park

Sandbacka Science Park är en science park med spetskompetens inom tre fokusområden: grön omställning, mod att utveckla och digital utveckling. Vi skapar forum för människor som vill göra hållbara affärer och för samarbeten som påverkar.

Sandbacka park

Sandbacka Science Parks uppdrag är att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. I 23 år har vi stöttat företag och gjort verklighet av nytänkande idéer till hållbara produkter, tjänster och företag. Sandbacka Science Park i Sandviken är en av Sveriges cirka 30 science parks och Gävleborgs enda.

Utifrån näringslivets behov, Sandvikens kommuns strategiska områden och Region Gävleborgs smartspecialiseringsstrategi arbetar vi för näringslivets utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun och hela Gävleborg.

Med ett fokus på innovation, utveckling och hållbarhet bidrar vi till att:

  • Inspirera människor och företag genom att vara en mötesplats för kunskap, möten och samarbeten.
  • Möjliggöra tillgången till miljöer för produkt- och tjänsteutveckling och tillgängliggöra forskning för små och medelstora företag, samt skapa strategiska nätverk för hållbara affärer.
  • Skapa och driva större projekt som stimulerar innovationsdriven affärsutveckling för kommunen och regionens näringsliv.

Vårt arbete bygger på samverkan mellan näringsliv, akademi och det regionala stödsystemet för innovation och utveckling.

Näringslivsstrategisk satsning 1996

Som en näringslivsstrategisk satsning inledde Sandvikens kommun år 1996 uppförandet av kontorslokaler i Sandbacka-området i Sandviken. Den 1 september 1998 skrevs det första kontraktet med ett företag som från Stockholm valde att lokalisera verksamhet i Sandviken och Sandbacka Park.

Satsningen ska generera nya innovationer, företag och arbetstillfällen i Sandviken och har sedan start levererat resultat och utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt. För närvarande är arbetet med att lösa en fortsatt positiv utveckling en av de högst prioriterade frågorna i Sandviken, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Magnus Ernström

Utvecklingschef
026-24 20 18
magnus.ernstrom@sandviken.se

Sara Edin

Verksamhetsutvecklare
026-24 02 91
sara.edin@sandviken.se

Besöksadress: Spångvägen 10, Sandviken
Postadress: Sandbacka Park, 811 32 Sandviken

www.sandbackasciencepark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.