Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Internationella funktionsrättsdagen

Vi uppmärksammar internationella funktionsrättsdagen. Syftet är att belysa frågor som rör funktionsvariationer, samt lyfta funktionsvarierades rättigheter.

Dagen instiftades 1992 av FN och syftet är att belysa funktionshinder, samt personer med funktionsvariationers rättigheter. Dagen brukar kallas internationella funktionshinderdagen eller internationella funktionsrättsdagen.

En funktionsvariation ser ut på olika sätt. En del är fysiska, andra psykiska. En del ser man, andra är osynliga. En fysisk funktionsvariation kan till exempel vara nedsatt syn, nedsatt hörsel eller rörelsehinder. En psykisk funktionsvariation kan bland annat innebära att man har svårt att minnas, har svårt att hantera stress och/eller har svårt att planera och få saker gjorda.

Hur arbetar Sandvikens kommun med dessa frågor?

Vi är stolta över vår webbplats som kommer högt i mätningar gällande webbtillgänglighet. Vi jobbar dock ständigt med att utveckla Sandvikens kommuns webbplatser och e-tjänster så att de ska fungera för alla våra användare.

Det innebär bland annat att färger ska ha en viss kontrast för att text ska vara lätt att läsa, att texter och bildtexter ska kunna läsas upp av talfunktioner, samt att navigering ska kunna göras även med hjälpmedel.

Här kan du läsa vår tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats.

Våra fysiska lokaler ska också vara tillgängliga och här hittar du bland annat dörröppnare, anpassade toaletter, hiss samt parkeringsplats för personer med rörelsehinder.

I centrum hittar ni ledstråk och 2017 höjdes gatunivån till samma nivå som butikernas entréer.

Bild på person som sitter i rullstol med en bärbar dator i knät.