Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Invigning av länets första MiniMaria – för unga i riskzon

I fredags invigs länets första MiniMaria-mottagning. Här kommer unga som behöver stöd eller hjälp när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar att kunna få hjälp.

Mottagningen finns i Sandviken och satsningen är ett samarbete mellan Sandvikens kommun och Region Gävleborg.

Flera unga har redan hittat till mottagningen och nu sker den officiella invigningen. Satsningen är efterlängtad och viktig för att kunna förebygga och erbjuda hjälp i en trygg miljö. Idag saknas ett samlat stöd för den här gruppen. Det innebär att de unga ofta hänvisas att själva söka kontakt hos flera olika verksamheter för att få hjälp.

MiniMaria bidrar till en bättre helhetssyn, vilket gynnar tillfrisknandet hos de personer som söker stöd eller hjälp. För unga med drogproblematik är psykisk ohälsa och andra hälsoproblem också vanligt förekommande.

 

Att kunna ge insatser i rätt tid, ha enkla kontaktvägar och skapa trygga relationer är så viktigt. Här ska de unga och deras anhöriga alltid känna sig välkomna och omhändertagna. På MiniMaria kommer vi också på ett strukturerat sätt att kunna hjälpa de som söker hjälp vidare. Att kunna arbeta tillsammans med olika aktörer kommer göra stor skillnad, säger Helena Hedman, Enhetschef familjecenter, Sandvikens kommun.


MiniMaria vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 25 år, och även till deras anhöriga. Sandvikens MiniMaria-mottagning är den första i länet och inledningsvis kommer mottagningen ha Sandviken i fokus, men så snart det är möjligt ska även medborgare i Hofors och Ockelbo kunna inkluderas i målgruppen.

 


Denna satsning är ett bra exempel på hur vi kan göra angelägna insatser genom att samverka. Att satsa på våra unga, förebygga och ge rätt hjälp i tid är av största vikt, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.

 

Det är oerhört glädjande att vi har fått den här fantastiska möjligheten här i Sandviken. Det är en välkommen och viktig pusselbit för att skapa en vård som sätter den enskildes unika behov i fokus. Detta är också ett viktigt steg i att utöka samarbetet med Region Gävleborg vilket kommer vara avgörande för vår möjlighet i att bygga ett socialt hållbart samhälle där alla är inkluderade”, säger Per-Ewert Ohlsson-Björk, Ordförande Individ- och Familjeomsorgsnämnden, Sandvikens kommun.

 

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Sandviken och är ett treårigt pilotprojekt som drivs gemensamt av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun och Region Gävleborg. Finansieringen sker via stadsbidrag. Projektet följs och dokumenteras av en forskargrupp vid högskolan i Gävle, genom en så kallad lärande utvärdering.

För mer information kontakta:

Helena Hedman
Enhetschef Familjecenter
Sandvikens kommun
helena.hedman@sandviken.se

 

Jennie Forsblom
Regionråd Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gävleborg
026-53 16 08
jennie.forsblom@regiongavleborg.se

 

Per-Ewert Olsson Björk
Ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sandvikens kommun
per-ewert.olsson.bjork@politiker.sandviken.se
026-24 01 24

 

Här finns information för vårdsökanden Länk till annan webbplats.