Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Påverka kommunens utveckling genom att lämna medborgar­initiativ

Den 1 januari 2024 utvecklades möjligheten att lämna förslag till kommunfullmäktige. Det som tidigare hette medborgarförslag har nu ändrat namn till medborgarinitiativ.

Sedan årsskiftet har en förändring skett med det som tidigare kallades medborgarförslag.

Tidigare beslutade kommunfullmäktige om alla medborgarförslag. Med det nya medborgarinitiativet kan vissa ärenden avgöras direkt i en nämnd, om frågan är sådan att det passar bättre.

Det finns också tydligare riktlinjer för hur allt ska gå till när du lämnar förslag och hur de senare tas omhand i organisationen.

På sidan för Medborgarinitiativ finns tips på vad du ska tänka på när du vill lämna in ett förslag.

Medborgarinitiativ

Sandvikens Stadshus