Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun deltar på familjeläger för närstående till demenssjuka

Att vårda en familjemedlem med demenssjukdom/kognitiv sjukdom kan vara tufft både psykiskt och fysiskt. Nu inleder Sandvikens kommun ett samarbete med Alzheimerfonden och deltar på deras familjeläger i juni.

Alzheimerfondens
familjeläger

Många personer med demenssjukdom bor kvar hemma under lång tid och vårdas ofta av närstående. Utan rätt stöd till de som sköter omvårdnaden finns risk att de kan bli utmattade, både psykiskt och fysiskt.

Genom att ge närstående rätt stöd kan de oftare klara av att vårda personen med demenssjukdom i hemmet under längre tid. Om de får avlastning, kunskap och verktyg att hantera situationen, ökar deras möjlighet att bibehålla sin egen hälsa och livskvalitet, säger Desireé Dandanelle, demenssjuksköterska i Sandvikens kommun, som deltar på lägret.

Fördjupad förståelse om närstående

Alzheimerfondens familjeläger ”Mitt i livet” riktar sig till personer som nyligen fått sin demensdiagnos och deras familjer. Hälften av deltagarna är ungdomar och unga vuxna.
Sandvikens kommun deltar vid lägret för att få en mer fördjupad förståelse för hur det är att vara närstående till en person med demenssjukdom. Det leder i sin tur till en förbättrad omsorg om närstående i kommunen.

Vi vill lyfta hur viktigt arbetet kring personer med demenssjukdom och deras närstående är. Vi hoppas kunna knyta värdefulla kontakter och ta del av andras kunskap och erfarenheter inför framtiden, berättar Desireé Dandanelle.

Multiprofessionellt stödteam sedan 2023

I Sverige i dag är cirka 160 000 personer drabbade av någon demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. År 2030 väntas antalet ha ökat till mellan
180 000 – 190 000 drabbade.

I Sandvikens kommun utgår arbetet med demenssjukdom från ett multiprofessionellt stödteam som bildades 2023.
I teamet arbetar demenssjuksköterskan tillsammans med undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut och enhetschef med att höja kompetensen om kognitiva sjukdomar genom att utbilda omsorgsförvaltningens medarbetare och genom att regelbundet erbjuda handledning till demensenheterna.
Demenssjuksköterskan jobbar även med att sprida kunskap till närstående.

Familjelägret ” Mitt i livet” pågår 13 juni – 16 juni, i Örebro och arrangeras av Alzheimerfonden tillsammans med Demensförbundet.

Läs mer: Kognitiv sjukdom/demenssjukdom - så arbetar kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.