Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skolvalet allt viktigare då plats på närmaste skola inte är garanterad

Ny lagstiftning i Sverige innebär att barn/elever inte längre är garanterade plats vid skolan som ligger närmast hemmet. För att följa lagen byter Sandvikens kommun modell för skolval från och med 1 januari 2024.

Förändringen gör det viktigt för vårdnadshavare till elever som börjar F-klass eller årskurs 7 att göra ett aktivt skolval. Genom att välja skola ökar chansen för att deras barn får den skola de önskar.

Nu blir det skolvalet som avgör och inte närhetsprincipen, så som det har varit tidigare, säger Anders Johansson, skoljurist på Sandvikens kommun.

Vårdnadshavare som ska välja skola får information både via brev och genom skolans app Unikum. Vårdnadshavare väljer skola mellan 15 januari – 15 februari 2024 via e-tjänst på sandviken.se/valavskola

Så här funkar den nya modellen för skolval

Tidigare har varje skola haft ett upptagningsområde. Den nya modellen utgår i stället från varje elevs bostadsadress. Barnet/eleven kan ha flera aktuella skolor i närområdet inom en radie på:

  • 2 km för förskoleklass
  • 5 km för åk 7

Barnet/eleven är garanterad att få plats på någon av dessa skolor. Den garanterar däremot inte en placering vid den absolut närmaste skolan.

För elever som bor utanför Sandviken och som bara har en skola som kan vara aktuell, innebär bytet av skolvalsmodell ingen skillnad mot tidigare.

Elever som bor utanför centrala Sandviken och som når avståndskravet för skolskjuts, kommer att tilldelas en skolskjutsskola. Den skolan är eleverna garanterade skolskjuts till.

Elever som sitter framför sina datorer.