Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillståndsansökan för Galmsjömyran går vidare

På kommunfullmäktiges möte den 18 mars tillstyrktes vindkraftsparken Galmsjömyrans tillståndsansökan.

Ansökan går nu vidare till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna som är den myndighet som kan utfärda det slutliga tillståndet för vindkraftsetableringar. Det är miljöprövningsdelegationen som tar ställning till all dokumentation från olika aktörer.

Mer information hittar du här:

Prövning av miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Galmsjömyran vindkraftspark (njordr.se) Länk till annan webbplats.

Beslutsstegen som föregått röstningen i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.


Bilden visar vindkraftverk