Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Var vill du ha hundrastgårdar?

I vår kommun ska alla invånare trivas, både människor och djur. Hjälp oss hitta platser genom att berätta var du vill att det ska finnas hundrastgårdar i framtiden. Du kan lämna dina synpunkter mellan 15 april–12 maj.

Vi bjuder in dig som har hund till dialog om hundrastgårdar. Syftet med dialogen är att undersöka möjligheter, platser och former för hundrastgårdar i kommunen tillsammans med dig som bor här.

Vi ber om hjälp att identifiera platser där våra invånare i en framtid vill ha hundrastgårdar. Utifrån utpekade områden undersöker vi sedan antal hundrastgårdar som ska byggas och vilka platser som är prioriterade, säger Erika Ågren, teknisk chef.

Lämna in dina förslag via telefon 026-24 00 00 eller digitalt via sandviken.se/hundrastgard. Vi kommer också att promenera i bostadsområden runt om i kommunen och prata med hundägare.

Många önskemål om hundrastgårdar

De senaste åren har flera medborgarförslag och synpunkter kommit in om att anlägga hundrastgårdar i Sandvikens kommun. Det har lett till att kommunstyrelsen beslutade om att genomföra en medborgardialog.

Inkomna synpunkter redovisas till kommunstyrelsen i september 2024, inklusive förslag till investeringsbeslut för hundrastgårdar.

En hund som springer på en gräsmatta med en leksak i munnen.